Polska: PolskiChange

Zoe o swojej pracy

Zoe zatrudniona jest w zakładzie KIRCHOFF Automotive w Suzhou w Chinach. Rozpoczęła pracę jako Recepcjonistka, po pięciu miesiącach awansowała na stanowisko Asystentki w Dziale Personalnym.

Przejęcie odpowiedzialności w dziale personalnym

"O firmie KIRCHHOFF Automotive dowiedziałam się po zapoznaniu się z ich stroną internetową. Dzisiaj jestem szczęśliwa, że mogę być częścią KIRCHHOFF Automotive. W Dziale Personalnym jestem odpowiedzialna za organizację i przygotowanie kursów dokształcających. Ponadto tworzę za pomocą specjalnego oprogramowania HR dzienną listę obecności oraz listę osób nieobecnych, z możliwością jej analizy przy uwzględnieniu chorób, podróży służbowych oraz szkoleń."

Nowe zadania - nowe wyzwania

"Zmiana stanowiska pracy była dla mnie wyzwaniem. Lecz dzięki pomocy moich kolegów i wsparciu przełożonych udało się pokonać związane z nią trudności. Mogłam powiększyć moją wiedzę w nowych obszarach i w ten sposób solidnie się dokształcić. Obecnie mam urozmaiconą pracą, a codziennie czekają na mnie nowe, ciekawe zadania. Ważne jest dla mnie wsparcie mojego zespołu podczas pracy oraz gotowość do odpowiedzi na moje pytania. W przypadku większych projektów pracownicy przejmują te części wspólnego zadania, w których czują się szczególnie mocni, W ten sposób udaje się nam efektywnie opracować projekt, z zachowaniem odpowiedniego terminu."

„Zmiana stanowiska pracy, z recepcjonistki na asystentkę w dziale personalnym była dla mnie wyzwaniem. Lecz dzięki pomocy moich kolegów i wsparciu przełożonych udało się pokonać związane z nią trudności.“