Polska: PolskiChange

 Działamy według zasady: WE.MOVE.FUTURE

Rozwój i współpraca

Dzięki wysokiej odpowiedzialności własnej i elastyczności działamy wydajnie – to rozumiemy pod pojęciem WE.MOVE.FUTURE. Jeżeli dążysz do ciągłego rozwoju i ulepszania własnych kompetencji – aplikujesz do właściwej firmy.

Niezależnie od tego, czy jesteś fachowcem, czy liderem, oferujemy stosowne warunki rozwoju.

Spotkania dot. rozwoju Pracownika

Podczas corocznej rozmowy przeprowadzanej pomiędzy Pracownikiem a Przełożonym, przekazywana jest informacja zwrotna określająca mocne strony i potencjał rozwojowy Pracownika. Uzgadniany jest wówczas indywidualny plan rozwoju, zawierający działania odpowiadające potrzebom zawodowym Pracownika. Oferujemy możliwościrozwoju i specjalne globalne programy rozwojowe tj.: Przywództwo i Zarządzanie Talentami.

Wspólnie z naszymi Pracownikami chcemy stworzyć organizację uczącą się, która jest gotowa sprostać wyzwaniom przyszłości ponieważ WE.MOVE.FUTURE.

Leadership Development Program

Zależnie od wybranej drogi rozwoju dajemy możliwość uczestnictwa w Globalnym Programie Rozwoju Umiejętności Przywódczych (Leadership Development Program), uzupełnianego o  indywidualne predyspozycje i kompetencje. Wierzymy jednak, że same szkolenia nie zapewnią osobistego rozwoju. W kombinacji z poszczególnymi globalnymi projektami, zaawansowanymi kanałami informacji oraz udziałem w warsztatach i wymianą doświadczeń z kolegami codziennie wszyscy się rozwijamy i uczymy się od siebie nawzajem.

Talent Management Program

Ponadto oferujemy młodym pracownikom w różnych krajach uczestnictwo w programie promującym rozwój talentów (Talent Management Program). W wyborze kandydatów do programu kierujemy się ich potencjałem oraz chęcią do dalszego rozwoju w organizacji KIRCHHOFF Automotive. Niezależnie od tego jaką ścieżkę kariery wybierzesz, możesz miec możliwość uczestnictwa w trzyletnim programie rozwojowym, biorąc udział w ciekawych projektach, w celu zdobycia dodatkowych umiejętności, które pozwolą podołać trudnym wyzwaniom w przyszłości.

Wolne stanowiska