Polska: PolskiChange

Wzajemny szacunek to fundament wolnego społeczeństwa

Wspólne wartości funkcjonujące przez pokolenia stanowią fundament naszego sukcesu biznesowego i współpracy opartej na zaufaniu. Przede wszystkim czujemy się odpowiedzialni w stosunku do naszych pracowników jak również wobec społeczeństwa, w którego życie angażujemy się jako przedsiębiorcy.

Nasza księga „Wizja i Wartości”, będąca efektem wspólnej pracy naszych pracowników, dostarcza nam wskazówki do tworzenia relacji opartych na szacunku.

Nasza Wizja

Aby firma KIRCHHOFF Automotive odnosiła sukcesy, sprawą fundamentalną jest by wszyscy pracownicy w ten sam sposób rozumieli cel naszej firmy. Wspólna wizja stwarza poczucie jedności i wyznacza kierunek naszym aspiracjom. Określa ona nasze ambicje, aby zawsze znajdować się wśród najlepszych we wszystkim co robimy. Każdy z nas przyczynia się do tego, że nasza wizja staje się rzeczywistością.

 • KIRCHHOFF Automotive jest globalnym liderem w projektowaniu i dostarczaniu najlepszych w swojej klasie struktur nadwozi pojazdów. Sprawiamy, że mobilność jest bezpieczna.
 • KIRCHHOFF Automotive tworzy trwały i zyskowny wzrost zachowując niezależność finansową  oraz pozostaje własnością rodzinną
 • KIRCHHOFF Automotive jest zorientowana na wydajność oraz najwyższy poziom obsługi klienta
 • KIRCHHOFF Automotive rozwija pracowników i aktywnie troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz ich satysfakcję zawodową

Nasze Wartości

W KIRCHHOFF Automotive jesteśmy dumni z Wartości, którymi kierujemy się w życiu, oraz z ustanowionych przez nas etycznych praktyk biznesowych. Uczciwość i rzetelność, zaufanie i szacunek, odpowiedzialność społeczna, środowiskowa i kulturowa. Oto podstawowe zasady firmy KIRCHHOFF Automotive.

Wartości KIRCHHOFF Automotive są głęboko zakorzenione w kulturze naszej firmy. Określają one, co jest ważne w naszych codziennych interakcjach - traktujemy je jako podstawę naszego sukcesu biznesowego.

Nasze Wartości wyznaczają nam jasny kierunek, stanowią podstawę naszych codziennych działańi budują poczucie zaangażowania wobec naszych współpracowników, pracowników KIRCHHOFF Automotive i przełożonych, a także wobec naszych klientów, dostawców i partnerów.

 • KA Suzhou Workshop

  Chunyu Tan

  „Standardy sprawiają, że praca jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.“
  Chunyu Tan, przełożony ustawiaczy procesów zgrzewania

 • Kirchhoff

  Mitarbeiter

  „Jesteśmy zespołem, który odnosi sukcesy. Właśnie dlatego, że pochodzimy z różnych krajów.”

 • Stefan Jeziorski

  „Lubię dzielić się moją wiedzą.”
  Stefan Jeziorski,przez ponad 15 lat kieruje programem szkoleń dla praktykantów, dzięki któremu kształtuje przyszłe pokolenia.

 • Hasan / Nils Kaya

  „Uczciwość i rzetelność – oto dewiza KIRCHHOFF Automotive – tacy jesteśmy i tacy byliśmy – od pokoleń.“
  Hasan (po lewej) i Nils (po prawej) Kaya, ojciec i syn – od wielu lat pracują razem na zgrzewalni.

Wizja i Wartości