Polska: PolskiChange

POSTĘPUJEMY ETYCZNIE

KIRCHHOFF Automotive zawsze postępuje uczciwie. Nasza kultura organizacyjna opiera się na przejrzystości, otwartości i wzajemnym szacunku. Poszanowanie obowiązujących przepisów prawa i etyczne postępowanie są podstawą wszystkich naszych działań. KIRCHHOFF Automotive bierze odpowiedzialność za wszystkie prowadzone przez nas działania. Od kierownictwa, pracowników i naszych partnerów biznesowych oczekujemy, że zawsze będą postępować uczciwie i z poszanowaniem prawa.

System Zarządzania Zgodnością KIRCHHOFF Automotive został zaprojektowany w oparciu o prewencję i jest zintegrowany z Systemem Zarządzania Ryzykiem KIRCHHOFF Automotive. Jesteśmy przekonani, że działanie zgodnie z wysokimi standardami etycznymi jest czynnikiem zapewniającym naszej firmie długoterminowy sukces.

 

od lewej do prawej: Dr Johannes Kirchhoff, J. Wolfgang Kirchhoff, Arndt G. Kirchhoff

Więcej informacji poniżej…

Wizja i Wartości

Wizja i Wartości

Kodeks Zachowań

Kodeks Zachowań