Polska: PolskiChange

Ochrona danych

Informacje ogólne

KIRCHHOFF Automotive / Grupa KIRCHHOFF docenia Twoje zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Traktujemy poważnie ochronę Twoich danych osobowych i niniejszym informujemy Cię o rodzaju i zakresie danych osobowych, które zbieramy, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Poniższe oświadczenie o ochronie danych dotyczy stron internetowych www.kirchhoff-automotive.com i www.kirchhoff-group.com oraz ich podstron, a także obecności online na Facebooku, LinkedIn, Xing i YouTube.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Gdy na naszych stronach zbierane są dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wszystkie dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Pliki cookie i pliki dziennika serwera

Strony internetowe KIRCHHOFF Automotive / Grupy KIRCHHOFF wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Stosowanie cookies umożliwia odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki danej osoby od innych.

Dzięki stosowaniu plików cookie KIRCHHOFF Automotive / Grupa KIRCHHOFF może poprawić komfort korzystania ze strony internetowej i świadczyć usługi, które bez plików cookie nie byłyby możliwe. Przykładowo, użytkownik strony internetowej wykorzystującej cookies nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ zajmuje się tym strona internetowa i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika.

Poprzez zmianę ustawień danej przeglądarki internetowej można uniemożliwić zapisywanie plików cookie na wszystkich stronach internetowych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych, ale działanie strony internetowej jest wtedy częściowo ograniczone.

Ze względów technicznych tworzone są również tzw. pliki dziennika serwera. W plikach tych dostawca usług hostingowych przechowuje dane techniczne (np. typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, czas zapytania, adres IP itp.), które przeglądarka automatycznie mu przekazuje. Dane te nie są łączone z innymi danymi, tak więc nie jest możliwe odniesienie do osoby użytkownika.

 

Narzędzia analityczne i reklama

Korzystanie z Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc („Google”). Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownik z niej korzysta. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem ze strony (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Matomo (dawniej Piwik)
Niniejsza witryna korzysta z usługi analizy sieciowej Matomo firmy InnoCraft (InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nowa Zelandia). Matomo używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika.

W tym celu informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Przechowywanie plików cookie Matomo jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe.

 

Cel gromadzenia danych oraz – w uzasadnionych przypadkach – ich przekazywania

Dane osobowe są przez nas gromadzone wyłącznie wtedy, gdy użytkownik przekaże je nam dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji. Dane są wprowadzane w obszarach opisanych poniżej:

Formularze kontaktowe
Formularz kontaktowy oferuje zainteresowanym stronom możliwość przesyłania zapytań bezpośrednio do KIRCHHOFF Automotive. Ze względu na regulacje prawne strona internetowa zawiera również informacje (np. w nadruku), które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem (np. poprzez adres e-mail). W kontekście zaproszenia na targi lub inne wydarzenia użytkownik wprowadza swoje dane do formularza rejestracyjnego online. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu zaplanowania zwiedzania oraz – w razie potrzeby – przydzielenia biletów. Jeśli dana osoba skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Dane przekazane podczas tego kontaktu będą przechowywane w celu przetworzenia lub skontaktowania się z daną osobą. W większości przypadków wysyłane wiadomości e-mail są dostarczane do ogólnych skrzynek pocztowych działów, przedstawicieli lub asystentów pracowników wyższego szczebla. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim spoza spółek grupy, chyba że jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania.

Wyznaczanie trasy za pomocą Google Maps
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi „Mapy Google”. Mapy Google to usługa firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Podczas korzystania z Map Google firma Google gromadzi dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez osoby odwiedzające strony internetowe. Dane te mogą być przetwarzane w USA. Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de, a dodatkowe warunki korzystania z Map Google tutaj:  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Składanie podań i wniosków
Na potrzeby przetwarzania danych osobowych w sytuacji składania podań i wniosków opracowano dodatkową politykę prywatności, z którą można się zapoznać przed przesłaniem danych.

Obecność online w mediach społecznościowych
Zapewniamy sobie obecność online w sieciach społecznościowych, aby móc komunikować się z zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz aby informować ich o nas.

Dane użytkowników mogą być przetwarzane przez dostawcę usług poza Unią Europejską. Może to spowodować zagrożenia dla użytkowników, ponieważ, na przykład, egzekwowanie praw użytkowników może być utrudnione.

Z reguły usługodawca przetwarza dane użytkowników do celów badania rynku i reklamy. Na przykład zainteresowania użytkowników wynikające z ich zachowań w zakresie użytkowania mogą być wykorzystane do umieszczania na platformach i poza nimi reklam, które mogłyby odpowiadać zainteresowaniom użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zazwyczaj zapisywane są pliki cookie. Ponadto dane mogą być przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od używanych urządzeń (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

Poniżej informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych dokonywanym przez nas w ramach świadczonych przez nas usług internetowych. W orzeczeniu z dnia 5 czerwca 2018 roku ETS potwierdził wspólną odpowiedzialność usługodawców i operatora strony.

Strona mediów społecznościowych, którą odwiedzasz, oferuje Ci możliwość odpowiadania na nasze posty, komentowania ich, samodzielnego tworzenia postów oraz wysyłania nam prywatnych wiadomości z osobistymi wątpliwościami. Dane, które podajesz w tym kontekście i które mogą być dla nas dostępne (np. nazwa użytkownika, zdjęcia, zainteresowania i – tam gdzie ma to zastosowanie – dane kontaktowe), będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu komunikacji z klientami i interesariuszami. W naszym interesie leży udostępnienie platformy, na której będziemy mogli prezentować aktualne informacje i za pomocą której zainteresowane osoby będą mogły kierować do nas swoje zapytania, a my będziemy mogli na nie jak najszybciej odpowiedzieć.

Nie przetwarzamy żadnych danych poza tymi, które są niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji witryny. Należy pamiętać, że usługodawca może korzystać z narzędzi śledzących i plików cookie niezależnie od korzystania przez nas z witryny.

Szczegółowy opis przetwarzania danych oraz możliwości rezygnacji (opt-out) można znaleźć w poniższych informacjach o usługodawcach.

Również w przypadku wniosków o udzielenie informacji oraz dochodzenia praw użytkownika zwracamy uwagę na to, że najskuteczniej można ich dochodzić u oferentów. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania i udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

  1. (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, możliwość rezygnacji (opt-out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads  oraz http://www.youronlinechoices.com
  2. YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia) – polityka prywatności:  https://policies.google.com/privacy, możliwość rezygnacji (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated
  3. (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) – polityka prywatności:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, możliwość rezygnacji (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-ou
  4. (New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy) – polityka prywatności / możliwość rezygnacji (opt-out): https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
  5. Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road Dublin 4, D04 X2K5 Dublin, Irlandia) - Polityka prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388, Opt-Out: https://help.instagram.com/196883487377501 

Jeśli odwiedzasz strony dostawców mediów społecznościowych, nie mamy wpływu na to, jakie dane są gromadzone, przechowywane lub przetwarzane na tej stronie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniego dostawcy zewnętrznej strony internetowej.

 

Nazwisko i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym – w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych – jest KIRCHHOFF Automotive AG. Dane kontaktowe itp. można znaleźć w nadruku firmowym.

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych sprawującym nadzór nad administratorem jest:

Zewnętrzny:
VIA Consult GmbH, Mrs. Dr. Hanni Koch
Martinstraße 25
57462 Olpe
+49 (2761) 83668 - 0
datenschutz@via-consult.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych osobowych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku uzyskania zgody na określone operacje przetwarzania danych podstawą jest art. 6 I lit. a DS-GVO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy (np. w celu dostawy towarów) lub do działań przedumownych (np. w przypadku zapytań), przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO.  Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy zgodnie z art. 6 (I) (f) DSGVO (poprawa wyników działalności gospodarczej). Przy tym zawsze dbamy o to, aby nie sprzeciwiało się to żadnemu interesowi osoby, której dane dotyczą, gdyż jest on nadrzędny w stosunku do naszego uzasadnionego interesu.

Okres przechowywania danych osobowych
Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres ich przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

Jeśli wysyłasz do KIRCHHOFF Automotive podania, prosimy o zwrócenie uwagi na dodatkowe oświadczenie o ochronie danych dla podań w części dotyczącej kariery, aby uzyskać informacje na temat okresu przechowywania.

Jeśli wyślesz do nas e-mail poprzez formularz kontaktowy, Twoje e-maile zostaną odebrane przez odpowiednie skrzynki pocztowe i będą tam archiwizowane przez czas nieograniczony.

Twoje dane, które są przechowywane w trakcie korzystania z naszej oferty internetowej, są – w miarę naszych możliwości – usuwane w momencie zaprzestania korzystania z witryny.

Prawa osób, których dane dotyczą
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać informacje o przechowywanych przez nas danych na jego temat oraz o celu ich przechowywania. Zgodę na przechowywanie lub wykorzystywanie danych osobowych można w każdej chwili cofnąć na piśmie. Oprócz cofnięcia zgody użytkownik ma prawo zażądać korekty, ograniczenia przetwarzania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w uzasadnionym interesie.

W przypadku skarg masz prawo skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym (w przypadku NRW: Państwowym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii w Düsseldorfie). Ponadto masz prawo do otrzymania przekazanych przez Ciebie danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przesłania.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można również kontaktować się z nami bezpośrednio (biuro odpowiedzialne: patrz nadruk). W przypadku pytań i próśb o informacje, wniosków lub skarg można również kontaktować się bezpośrednio z naszymi zewnętrznymi inspektorami ochrony danych.

 

Bezpieczeństwo

KIRCHHOFF Automotive / Grupa KIRCHHOFF stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przekazanych przez Ciebie danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.

Nasze środki bezpieczeństwa są nie tylko stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym, lecz także chronione przez zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Ład korporacyjny" > "Kodeks Zachowań” opisano i przedstawiono sposób zgłaszania nieprawidłowości. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwe są również zgłoszenia anonimowe. Osoba zgłaszająca może jednak dobrowolnie podać swoje dane identyfikacyjne, aby otrzymać informację zwrotną. Zgłoszenie jest przesyłane bezpośrednio do uprawnionego przedstawiciela KIRCHHOFF Automotive (Globalnego Eksperta ds. Zgodności, Delegata ds. Zgodności, Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego kierownika) lub do Rzecznika ds. Naruszeń Etyki Biznesu – Ombudsmana (zewnętrznego prawnika).

Zgłoszenia zazwyczaj zawierają dane o tożsamości osoby (osób) biorącej/biorących udział w zgłoszonym zdarzeniu, jak również tożsamości osoby zgłaszającej w przypadku zgłoszeń nieanonimowych. Zbieranie danych osobowych innego rodzaju odbywa się tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celu, co zatem jest prawnie dopuszczalne.

Przetwarzanie danych osobowych zarówno osoby zgłaszającej nieprawidłowość (zgłoszenie nieanonimowe), jak i osoby biorącej udział w zgłoszonym zdarzeniu, służy zapobieganiu łamania prawa oraz prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonej nieprawidłowości w interesie strony poszkodowanej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6. ust.  1 f) RODO. Uzasadnionym interesem jest tutaj zachowanie zgodności - zgodności procesów w Kirchhoff Automotive oraz umożliwienie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sposób równy i uczciwy.

W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, informacja o tym zostanie przekazana odpowiedzialnemu kierownikowi i/lub Kierownikowi działu kadr. Możliwe jest, że dane osobowe zostaną również przesłane do organów państwowych, np. do prokuratury lub sądu. W przypadku naruszenia mającego wpływ na organizację w skali globalnej, dane osobowe zostaną przekazane do Globalnego Eksperta ds. Zgodności w Niemczech lub do krajów, w których KIRCHHOFF Automotive prowadzi działalność i  w których postępowanie wyjaśniające może mieć miejsce. We wszystkich innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich. Odbiorcy mają dostęp jedynie do informacji niezbędnych do realizacji ich zadań.

Okres przechowywania danych osobowych osoby biorącej udział w zgłoszonym zdarzeniu zależy od konkretnych okoliczności: dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie ma wstępnego podejrzenia lub jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za bezzasadne, gdy tylko odpowiednie ustalenia zostaną dokonane. Jeżeli wewnętrzne postępowanie wyjaśniające potwierdzi zgłoszenie, dane osobowe zostaną usunięte w momencie, gdy wszystkie środki prawne zostaną wyczerpane. Adnotacje wynikające z przeprowadzonego postępowania zawarte w aktach osobowych zostaną usunięte w terminie mającym zastosowanie do akt osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych (nieanonimowego) sygnalisty (osoby zgłaszającej naruszenia) odpowiada okresowi przechowywania danych dla danego postępowania zgodnie z poprzednim akapitem.

Jeżeli osoba zgłaszająca celowo przekazuje nieprawidłowe lub zniesławiające informacje, zapisy o okresach dot. usuwania danych stosuje się odpowiednio w odniesieniu do postępowań wyjaśniających w sprawie uchybień osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane, są objęte ochroną w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zastosowanie znajdują prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15-21 RODO).