Polska: PolskiChange

Współpraca z nowoczesnymi ośrodkami naukowymi

W obszarze badań i rozwoju (R&D) partnerska współpraca z ośrodkami naukowymi takimi jak uniwersytety i politechniki jest niezbędnym filarem sukcesu. Połączenie ekonomii i nauki przynosi efektywne rozwiązania. W oparciu o tę metodę realizujemy liczne projekty z uczelniami w Niemczech oraz wyższymi uczelniami technicznymi.

Również nasze zakłady rozmieszczone globalnie korzystają z ekspertyz wykładowców oraz studentów. W Chinach współpracujemy ściśle z wydziałem automotive wyspecjalizowanym w konstrukcjach o obniżonej masie na Uniwersytecie Tongji  w Szanghaju. W Północnej Ameryce współpracujemy z Uniwersytetem w Toronto (w stanie Ontario) z Uniwersytetem Queen’s w Kingston (stan Ontario) oraz Uniwersytetem Ryerson w Toronto (stan Ontario). W Polsce prowadzimy działania R&D z Politechniką Wrocławską oraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dodatkowo współpracujemy z Instytutem Metalurgii Żelaza oraz z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.

Rozwój techniczny

Wysoce wykwalifikowani inżynierowie i technicy prowadzą badania i opracowują innowacje w zakresie produktów i technologii wykorzystywanych w złożonych komponentach, aby umożliwić naszym klientom produkcję przyszłych modeli pojazdów.

Nasze centra badawczo-rozwojowe w Niemczech, Kanadzie i Chinach oferują rozwiązania klasy światowej dla określonych potrzeb lokalnych. Uczestniczymy w całym procesie: od koncepcji konstrukcyjnych poprzez analizę produktu końcowego do przedprodukcyjnej fazy prototypu i ostatecznego zatwierdzenia jakościowego – od początku jesteśmy do Państwa dyspozycji!