Polska: PolskiChange

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój zawsze był jedną z podstawowych wartości Grupy KIRCHHOFF. Ta rodzinna firma ma długą historię sukcesów, która rozpoczęła się w 1785 roku w Niemczech od produkcji igieł do szycia.

KIRCHHOFF Automotive, który jest największym oddziałem Grupy KIRCHHOFF, będzie zatem nadal zmieniał się w przyszłości w kierunku zrównoważonych produktów i procesów tworzenia wartości.

 

Raport o zrównoważonym rozwoju

Strategia, cele i wyniki firmy KIRCHHOFF Automotive w zakresie zrównoważonego rozwoju są kompleksowo przedstawiane w naszych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Raporty analizują zaangażowanie firmy w szereg kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, od tematów ekonomicznych i dotyczących zarządzania po zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny. Uwzględniają przy tym nasze najważniejsze rynki, wymagania naszych interesariuszy, aktualną sytuację prawną oraz potrzeby strukturalne naszej firmy. Określają nasze produkty i usługi, a także ważne aspekty polityki etycznej, społecznej, środowiskowej i korporacyjnej, które mają wpływ na nasze działania i środowisko.

Sustainability Report 2022

Sustainability Report 2021

Sustainability Report 2019/2020

Polityki

Quality Policy

Occupational Health Safety & Environmental Policy