Polska: PolskiChange
  • 01 GPM
  • 02 GPM
  • 03 GPM
  • 04 GPM

Globalne Zarządzanie Programem

Strategia wykorzystywania platform konstrukcyjnych przez liczących się producentów pojazdów wymaga planowania i produkcji na skalę światową. Dlatego też dla zachowania konkurencyjności zarówno dziś, jak i w przyszłości, konieczna jest obecność międzynarodowa i zdolność rozwoju.

Globalne Zarządzanie Programem koncernu KIRCHHOFF Automotive dostarcza w każdym czasie i w każdej fazie produkcji informacje o statusie wszelkich projektów KIRCHHOFF Automotive. Przebiegi prac projektowych są sterowane według światowych  standardów i porównywalne. W ten sposób łatwo jest zaplanować zasoby, potrzebne do realizacji aktualnej fazy projektu, a zastosowanie wolnych mocy produkcyjnych jest bardziej przemyślane. Możliwe jest rozpoznanie utrudnień i opóźnień w stosownym czasie. Jasno zdefiniowane drogi eskalacji pozwalają na wypracowanie wspólnych, ponadzespołowych rozwiązań.

 

 

«««

 
 

 
 

 

 

»»»