Polska: PolskiChange

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Wszystko z jednego źródła: działając w myśl tej zasady, wspieramy naszych klientów w trakcie całego procesu rozwoju i produkcji. W tym tkwi nasza siła.

Będąc dostawcą strategicznym, już na wczesnym etapie podejmujemy odpowiedzialność za rozwój w zakresie projektowania i testowania elementów. Do oferty naszych usług należy również opracowanie rozwiązań zmierzających do redukcji masy pojazdów. Towarzyszymy naszym klientom, począwszy od projektowania i rozwoju przez budowę prototypów aż po produkcję seryjną.

Najnowocześniejsze prasy transferowe o nacisku do 2 500 ton, w pełni automatyczne cele spawalnicze/zgrzewalnicze oraz zaawansowane procesy obróbki powierzchniowej przystosowane do konkretnych wymagań naszych klientów stanowią centralny punkt naszych kompetencji produkcyjnych. Skorzystaj z naszego know-how z korzyścią dla własnych produktów przyszłości i skontaktuj się z nami: