Polska: PolskiChange

Od pojedynczego detalu do struktury podzespołu

Od początków okresu istnienia samochodów opracowujemy, produkujemy i dostarczamy dla przemysłu samochodowego struktury metalowe, a obecnie również hybrydowe. Z producenta pojedynczych części staliśmy się uznanym na arenie międynarodowej partnerem w rozwoju przemysłu samochodowego i dostawcą podzespołów i struktur szkieletu pojazdu.

KIRCHHOFF Automotive dodaje pojazdom produkowanych na całym świecie stabilności i bezpieczeństwa. Jednak oferta kierowana do naszych klientów obejmuje znacznie więcej pozycji i jest decydującym czynnikiem, umożliwiającym wzrost konkurencyjności firmy.  

Istotne zalety, obejmujące obszary kosztowe i logistyczne naszej wydajnej struktury przedsiębiorstwa średniej wielkości, obecnego na rynkach międzynarodowych służą jednemu celowi: wspieraniu sukcesów rynkowych naszych Klientów i zabezpieczenie tym samym naszej innowacyjności i konkurencyjności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby ten cel osiągnąć.

Upamiętnienie dr Jochena F. Kirchhoffa

Podczas uroczystego nabożeństwa żałobnego 17 stycznia br. w kościołach Oberste Stadtkirche i Bauernkirche w Iserlohn, 900 osób pożegnało zmarłego 18 grudnia w wieku 92 lat dr inż. Jochena F. Kirchhoffa. W uroczystości wzięło udział również ponad 200 przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników naszego przedsiębiorstwa.  

Więcej
9 hrs