Polska: PolskiChange

Koncentracja na Pracownikach

Jako firma o długich tradycjach jesteśmy stabilnym partnerem w rozwoju dla branży motoryzacyjnej. To na nas spoczywa odpowiedzialność za rozwój naszych pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że długoterminowy sukces to przede wszystkim odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi. Dajemy pracownikom możliwość wpływu na naszą przyszłość poprzez liczbe programy rozwojowe.

Uczciwość, rzetelność i szacunek charakteryzuje naszą filozofię korporacyjną. W centrum naszych działań zawsze znajdują się Pracownicy. Razem pracujemy na rzecz osiągnięcia wspólnego celu: WE.MOVE.FUTURE.

Tutaj można dowiedzieć się więcej o nas jako pracodawcy

My jako Pracodawca

Studenci i Absolwenci

Specjaliści i Kierownicy

Wolne stanowiska