Polska: PolskiChange

Organizacja i Kanały komunikacyjne

Compliance

W KIRCHHOFF Automotive powołano funkcję Compliance w celu rozwijania Systemu Zarządzania Zgodnością, edukacji pracowników oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami organizacji na poziomie globalnym i lokalnym.

Compliance Officer jest odpowiedzialny za System Zarządzania Zgodnością KIRCHHOFF Automotive, kieruje Globalnym Działem Ładu Korporacyjnego, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz regularnie składa sprawozdania Zarządowi.

Komitet ds. Zgodności KIRCHHOFF Automotive (Compliance Committee), w skład którego wchodzą m.in. członkowie Zarządu, został powołany w celu regularnej oceny procesów biznesowych pod względem ich zgodności z naszymi zasadami, identyfikowania i właściwego zarządzania ryzykami oraz analizy nieprawidłowości.

Funkcja Compliance jest wspierana przez zewnętrznego, niezależnego prawnika (Rzecznika ds. Naruszeń Etyki Biznesu), który jest zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.

 

Zgłaszanie niezgodności

KIRCHHOFF Automotive zachęca wszystkich do zgłaszania niezgodności z obowiązującym prawem, naszymi Wartościami, Kodeksem Zachowań oraz powiązanymi politykami i zasadami, w tym zachowań zagrożonych odpowiedzialnością karną, nieuczciwego postępowania w biznesie oraz naruszeń praw człowieka i przepisów o ochronie środowiska, które wystąpiły w podmiotach KIRCHHOFF Automotive lub w naszym łańcuchu dostaw. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem KIRCHHOFF Automotive Compliance Officer’a lub zewnętrznego Rzecznika ds. Naruszeń Etyki Biznesu, jeśli zgłaszający pragnie zachować anonimowość.

KIRCHHOFF Automotive Proces zgłaszania niezgodności

KIRCHHOFF Automotive Compliance Officer

Agnieszka Filip, Global Director GRC

Telefon: +48 695 166 028
e-mail: compliance@kirchhoff-automotive.com

 

Rzecznikds. Naruszeń Etyki Biznesu

dr Tobias Eggers, Prawnik        

Telefon: +49 231 9580 6850
e-mail: hinweis@park-wstr.de

 

Adres pocztowy lub kontakt osobisty:

Dr. Tobias Eggers,
PARK Wirtschaftsstrafrecht, Rheinlanddamm 199,
44139 Dortmund, Niemcy

Powyższe kanały komunikacyjne KIRCHHOFF Automotive są dostępne dla pracowników, klientów, dostawców i innych osób trzecich. Jeśli jesteś pracownikiem, możesz również skorzystać z jednego z kanałów do zgłaszania niezgodności udostępnionych w intranecie.

Niezależnie od systemu zgłaszania niezgodności KIRCHHOFF Automotive, sprawy mogą być też zgłaszane do odpowiednich władz lokalnych.

KIRCHHOFF Automotive chce, aby wszyscy czuli się komfortowo zgłaszając sprawy bez obaw o negatywną reakcję. Zgodnie z obowiązującym prawem chronimy tożsamość osób zgłaszających niezgodności oraz nie tolerujemy działań odwetowych wobec osób, które dokonają zgłoszenia w dobrej wierze.

KIRCHHOFF Automotive prowadzi postępowania wyjaśniające z zachowaniem najwyższej poufności i uczciwości.

Tutaj znajdziesz dalsze informacje na temat polityki prywatności.