Polska: PolskiChange

„Moja praca cieszy mnie w szczególności dlatego, że jest urozmaicona. Również ważnym czynnikiem jest dla mnie możliwość samodzielnego planowania przebiegu dnia.“ 

Lothar o swojej pracy

Lothar pracuje w Dziale Rozwoju Produktu oraz Techniki Pomiarowej i jest zatrudniony od roku 2000 w naszym zakładzie w Attendorn. W roku 2009 przeniósł się z działu Planowania Jakości do Działu Rozwoju. Przeskok od teorii do praktyki!

Zmiana skutkująca nowymi zagadnieniami

"Gdy rozpocząłem pracę w KIRCHHOFF Automotive, byłem odpowiedzialny za planowanie jakości w ramach opracowywania projektu. Zadanie to w wyniku restrukturyzacji wewnętrznej przekształciło się w działanie ściśle teoretyczne lub związane z planowaniem i rozgrywało się tylko na moim biurku. Ponieważ pragnąłem zająć się równie zagadnieniami praktycznymi, podjąłem decyzję o przeniesieniu się do działu rozwoju."

Nowy dział - nowe zadania

"Zasadniczo jestem odpowiedzialny za badania statyczne i dynamiczne, w szczególności za przeprowadzanie prób zmęczeniowych. Również badanie materiałów w celu określenia ich właściwości mechanicznych, jak np. rozciąganie i wytrzymałość przy rozciąganiu należy do mojego obszaru zadań. Przeskok z teorii do nowego obszaru działań, odnoszącego się do praktyki, dało mi możliwość dokształcania się i dalszego rozwoju. Intensywny trening przy maszynach, ćwiczenia praktyczne oraz różne szkolenia i seminaria pomogły mi w szybkim zaangażowaniu się w nowe zadania."

Więcej niż praca

"Moja praca cieszy mnie w szczególności dlatego, że jest urozmaicona. Również ważnym czynnikiem jest dla mnie możliwość samodzielnego planowania moich obowiązków. Nie należy zaniedbywać również pracy zespołowej, która w KIRCHHOFF Automotive jest szczególnie istotna. W przedsiębiorstwie, takim jak KIRCHHOFF Automotive, wystąpienie w roli "samotnego wojownika" nie jest możliwe. Niezbędnie jest przeprowadzanie spotkań w obrębie zespołu, zajmującego się pracą nad wybranym projektem. Dla mnie ważna jest możliwość pomocy kolegom, którzy mają problemy. Ważny jest również fakt, iż w przypadku pytań również i ja mogę zwrócić się do nich z prośbą o pomoc."