Polska: PolskiChange

Firma rodzinna

Od czterech pokoleń Grupa KIRCHHOFF stanowi własność rodziny przedsiębiorców Kirchhoff. W tej rodzinnej firmie zarządzanej przez właścicieli pielęgnujemy tradycję, a jednocześnie realizujemy zobowiązania wobec przyszłości.

Firmy rodzinne to fundament  społeczeństwa i zdajemy sobie sprawę, jaka spoczywa na nas odpowiedzialność. Zaufanie, szacunek, uczciwośći i rzetelność leżą u podstaw naszej kultury korporacyjnej.

Dzięki optymalnej strukturze organizacyjnej i decyzyjności efektywnie realizujemy powierzone zadania.  Filozofia naszej firmy uwzględnia dążenie do długofalowej stabilności i równowagi.

"Firma aktywnie wspiera rozwój swoich pracowników, dbając jednocześnie o ich kondycję zdrowotną i satysfakcję zawodową." (Wizje i Wartości)