Polska: PolskiChange

Pracownicy w centrum zainteresowania

 

Podczas corocznej rozmowy przeprowadzanej pomiędzy Pracownikiem a Przełożonym, przekazywana jest informacja zwrotna określająca mocne strony i potencjał rozwojowy Pracownika. Uzgadniany jest wówczas indywidualny plan rozwoju, zawierający działania odpowiadające potrzebom zawodowym Pracownika. Oferujemy możliwości rozwoju i specjalne globalne programy rozwojowe tj.: Przywództwo i Zarządzanie Talentami. Wspólnie z naszymi Pracownikami chcemy stworzyć organizację uczącą się, która jest gotowa sprostać wyzwaniom przyszłości ponieważ WE.MOVE.FUTURE.

 

Na co kładziemy szczególny nacisk?

Nasze kluczowe kompetencje:

  • Komunikatywność
  • Zorientowanie na klienta 
  • Dążenie do doskonałości 
  • Chęć uczenia się