Polska: PolskiChange

„W odniesieniu do atmosfery pracy w KIRCHHOFF Automotive szczególnie wysoko cenię  interakcję pomiędzy różnymi zakładami.“ 

Lukas o swojej pracy

Lukas jest w naszym przedsiębiorstwie, w zakładzie Suzhou w Chinach Praktykantem w Dziale Operacji Logistycznych. Pod tym pojęciem uważa się wszelkie działania przedsiębiorstwa, bezpośrednio związane z celem zakładu, a więc produkcję podzespołów dla potrzeb przemysłu samochodowego.

Zróżnicowany zakres zadań

"Na początku praktyki przeprowadzono mnie przez różne obszary przedsiębiorstwa i przekazano szczegółowe informacje o wszystkich działach, które mogłem poznać w następnych tygodniach."

"W pierwszych dniach zajmowałem się tworzeniem kosztorysów. Ponadto mogłem planować nowe obszary optymalizacji procesu i przekazać własne propozycje. Już od początku umożliwiono mi przejęcie odpowiedzialności i przekonanie innych do własnych pomysłów. Na tej podstawie napisałem moją pracę licencjacką: Optymalizacja przepływu materiałów w odniesieniu do ciężarówek Volvo. Dzięki praktyce w KIRCHHOFF Automotive udało mi się nabyć nowe umiejętności, lepiej zrozumieć określone procesy i tym samym oddać doskonałą pracę licencjacką."

Razem a nie przeciwko sobie

"W odniesieniu do atmosfery pracy w KIRCHHOFF Automotive szczególnie wysoko cenię interakcję pomiędzy różnymi zakładami. Tylko dzięki wzajemnej komunikacji możliwe jest uzyskanie dobrych rezultatów w odpowiednim czasie. To przyjemny klimat pracy i przejrzysta hierarcha zapobiegają powstawaniu czynników stresogennych."