Polska: PolskiChange

Rozwój w Polsce

Pierwszy projekt KIRCHHOFF Automotive typu green-field zrealizowany został wraz z utworzeniem pierwszej lokalizacj KIRCHHOFF Polska Sp.  zo.o. na terenie Specjalnje Srefy ekonomicznej EURO-PARK w Mielcu. Druga lokalizacja powstała w 2004 roku na terenie wynajętej hali w Gliwicach. W 2005 roku działalność przedsiębiorstwa została rozpoczęta w nowym miejscu - na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie metalowe struktury podwozia i karoserii łaczone są w procesach spawania i zgrzewania w podzespoły a ich powierzchnia poddawana jest malowaniu kataforetycznemu. 2016 rok stoi pod znakiem dalszej ekspansji w kraju – powstał zakład w Gnieźnie.

Od chwili założenia w 1999 roku zakład w Mielcu wyróżnia dynamiczny rozwój. Dlatego w roku 2007 wybudowano drugą halę produkcyjną. Dzisiaj produkuje się tu konstrukcje metalowe i połączenia metal-aluminium do nadwozi i podwozi, korzystając z kluczowych technologii - obróbki plastycznej i zgrzewania.

Zakłady KIRCHHOFF Polska wyposażane są sukcesywnie w wysoko zautomatyzowane technologie przystające do dzisiejszych i przyszłych warunków skutecznego konkurowania. Dla ciągłego zwiększania konkurencyjności rozwijana jest filozofia lean manufacturing w ramach tzw. KIRCHHOFF Automotive Production System (KAPS) obejmującego całą działalność przedsiębiorstwa, zarówno operacyjną jak i administracyjną. Z sukcesem, nieprzerwanie od 1999 r. produkujemy części strukturalne nadwozi, zawieszenia i innych systemów samochodów osobowych w procesach tłoczenia blach stalowych oraz aluminiowych, a następnie półmontażu i montażu głównie w procesach spawania, zgrzewania oraz antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni w procesie malowania kataforetycznego.
Mielecki zakład KIRCHHOFF Automotive stał się obecnie centrum ekspansji koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej. Świadczy o tym uruchomienie odpowiednio w marcu 2005 kolejnego zakładu w węgierskim Esztergom oraz w czerwcu 2012 w rumuńskiej miejscowości Craiova.

W minionych 15 latach firma KIRCHHOFF Automotive w Polsce rozwinęła się do rangi jednego z największych inwestorów. Przedsiębiorstwo zajmuje czołowe miejsce wśród polskich dostawców dla światowego przemysłu motoryzacyjnego i ma znaczący udział w eksporcie towarów w tej branży.

Nasza firma bierze udział w projektach naukowo-badawczych. Jednym z nich jest projekt: Opracowanie technologii tłoczenia słupka B ze stopów aluminium serii 7xxc