Polska: PolskiChange

Rozwój w Portugaliar

W 1963 roku grupa portugalskich przemysłowców założyła firmę Gametal Metalúrgica da Gandarinha, S. A. w Cucujães, 40 km na południe od Porto, przemysłowej stolicy Portugalii. Po otwarciu w 1967 roku produkcja odbywa się najpierw w niewielkiej hali w Cucujães. Od początku firma Gametal wytwarza narzędzia i elementy obrobione plastycznie z przeznaczeniem przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego, który w tamtych czasach w Portugalii był na etapie powstawania.

W latach 80 francuski koncern Bertrand Faure - dzisiaj Faurecia - kupuje Gametal i dalej rozszerza swoją działalność. W 1993 roku przedsiębiorstwo zostaje sprzedane firmie KIRCHHOFF Automotive i przeżywa dynamiczny rozkwit. Mimo kilkukrotnego powiększania działu produkcji w Cucujaes pod koniec lat 90 zakład osiąga granice wydajności. Ostatecznie w roku 1998 wszystkie prasy i elementy linii zgrzewających zostają przeniesione do drugiego zakładu w Ovar, który w międzyczasie również został kilkakrotnie rozbudowany. Z początkowo 70 pracowników liczba zatrudnionych wzrasta do blisko 550, a roczny poziom sprzedaży zwiększa się czterokrotnie. W grudniu 2014 roku postawiono historyczny krok milowy poprzez zmianę nazwy Gametal na KIRCHHOFF Automotive Portugal,  S.A. zgodnie z globalną linią identyfikacji z grupą KIRCHHOFF Automotive, do której ona należy. Także siedziba przedsiębiorstwa zosyała przeniesiona z budynku w Cucujães do Ovaru. 

Połączenie niemieckiego know-how i portugalskiej elastyczności są kluczem do sukcesu. Na pierwszym planie jest zawsze wdrażanie aktualnych technologii i urządzeń: najważniejsze metody produkcji to obróbka plastyczna w prasach, zgrzewanie zrobotyzowane i lakierowanie powierzchni. Elementy produkowane w Ovar i Cucujães są codziennie wysyłane do dużych firm produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, takich jak Volkswagen, Ford i General Motors oraz dostawców "first tier".

Przedsiębiorstwo regularnie inwestuje w nowe technologie oraz kształcenie i dokształcanie swojej załogi w celu spełnienia wysokich wymagań związanych z jakością i usługami.