Polska: PolskiChange

„KIRCHHOFF Automotivepomógł mi stać się bardziej świadomą własnej wartości i wzmocnić osobowość. To wspaniałe uczucie!“

Brenda o swojej pracy

Brenda jest studentką i pracuje jako pracownik pomocniczy w zakładzie KIRCHHOFF Automotive w Querétaro w Meksyku.

Przykładowy dzień pracy

"Na początku sprawdzam pocztę i opracowuję nowe zlecenia lub zapytania. Pod koniec sporządzam raport dzienny, zawierający zestawienie spraw wymagających załatwienia, z wyznaczeniem ich priorytetów. Jestem np. odpowiedzialna za archiwizację dokumentów obejmujących szkolenia odbyte przez pracowników. Szczególnie ważnym zadaniem jest wprowadzenie dokumentów do odpowiednich rubryk, aby w przypadku pytań łatwo było zapewnić dostęp do dokumentów, znajdujących się w określonym katalogu. Pod koniec dnia sprawdzam jeszcze raz status spraw wymagających załatwienia."

Teoria i praktyka w tym samym czasie

"Uniwersytet, na którym studiuję, współpracuje z KIRCHHOFF Automotive, realizując wiele wspólnych projektów. Gdy ogłoszono konkurs dla studentów na stanowisko pracownika pomocniczego, natychmiast aplikowałam. Uznałam za szczególnie ważne, aby wiedzę teoretyczną, nabytą podczas studiów, zastosować praktycznie podczas pracy w KIRCHHOFF Automotive. Zadania, które realizuję w pracy są perfekcyjnym odwzorowaniem głównych zagadnień moich studiów. Praca umożliwia mi wczesne rozpoczęcie nabywania doświadczeń, tak niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym."

KIRCHHOFF Automotivewzmacnia moją osobowość

"Każdy dzień stanowi kolejny krok w osobistym rozwoju! Początkowo występowanie przed ludźmi sprawiało mi kłopot. KIRCHHOFF Automotive zaoferował mi szkolenie z retoryki. Od tego czasu czuję się pewniej i cieszę się, gdy mogę przedyskutować ważne tematy z zespołem i wypowiedzieć moje zdanie przed większym audytorium."