Polska: PolskiChange

23-01-24

Nowy adres: Fabryka Esztergom przy alei Kirchhoffa

Aby uczcić pamięć dr Jochena F. Kirchhoffa, dyrektorzy zarządzający naszej firmy od pewnego czasu pracowali nad zmianą nazwy obszaru publicznego przed fabryką Esztergom z ulicy Króla Macieja (Mátyás király út) na Aleję Kirchhoffa (po węgiersku "fasor").

Rok 2024 wydaje się być dla nich dobrym początkiem, ponieważ władze lokalne oficjalnie zatwierdziły zmianę nazwy ulicy przebiegającej przed fabryką w Esztergom. Od tego roku węgierska siedziba KIRCHHOFF Automotive będzie zlokalizowana przy Kirchhoff fasor 1.

"Nie ma wątpliwości, że jesteśmy niezmiernie dumni ze zmiany nazwy tej ulicy na cześć człowieka, którego wielu z nas podziwia i ceni. Nowa hala produkcyjna i wysadzana drzewami ulica zostaną oddane do użytku pod koniec maja. Do tego czasu wzdłuż ulicy zostaną posadzone dokładnie 92 kolejne drzewa, symbolizujące lata życia dr Jochena F. Kirchhoffa", mówią Géza Körtvélyessy i Szilárd Méri, Dyrektorzy Zarządzający węgierskiego zakładu.

Kilka działów węgierskiego zespołu pracuje obecnie nad tym, aby nowy adres wprowadzić na dokumentach, interfejsach komunikacyjnych i w Mapach Google.


17-01-24

Na właściwej drodze

KIRCHHOFF Automotive podjęło dalsze kroki w celu osiągnięcia swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji łańcucha dostaw: Uzgodniliśmy ze szwedzką firmą H2Green Steel dostawę praktycznie bezemisyjnej stali o wartości 130 milionów euro.

Obie firmy podpisały w tym celu 7-letnią umowę.

"Przekaz od naszych klientów jest jasny: chcą produktów o niższym śladzie węglowym. Jest to zgodne z naszą ambicją odgrywania wiodącej roli w zrównoważonym rozwoju w branży. Zrównoważony rozwój zawsze odgrywał dla nas ważną rolę. Wspaniale jest współpracować z nowym graczem na rynku, H2 Green Steel. Zespół ten naprawdę zmusił przemysł stalowy do zrobienia jeszcze większego postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju" - mówi Michael Rank, Global EVP Procurement.

KIRCHHOFF Automotive bardzo ambitnie pracuje nad zrównoważonym rozwojem firmy i jej łańcucha dostaw, w którym stal jest głównym składnikiem produktu i stanowi 50% zakupów materiałów.

90% śladu CO2 jest obecnie determinowane przez użycie konwencjonalnie produkowanej stali i aluminium. Opierając się na zamówieniach międzynarodowych producentów samochodów dla przyszłych generacji pojazdów, KIRCHHOFF Automotive zakłada, że popyt na bezpieczne i zrównoważone komponenty nadwozia będzie w nadchodzących latach gwałtownie wzrastał.

Zawarta umowa przewiduje, że począwszy od 2027 r. zielona stal z fabryki H2 Green Steel w Boden/Szwecja będzie dostarczana do zakładów KIRCHHOFF Automotive w całej Europie.

Firma KIRCHHOFF Automotive już w 2022 r. zaczęła określać lokalizację emisji gazów cieplarnianych w swoim łańcuchu dostaw (Zakres 3), zarówno u dostawców, jak i u klientów. Ponadto firma dąży do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest ustanowienie wysokiego poziomu zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw przemysłu motoryzacyjnego, co znajduje również odzwierciedlenie w fakcie, że KIRCHHOFF Automotive jest jednym z członków założycieli stowarzyszenia "Responsible Supply Chain Initiative RSCI e. V.".

"Dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego muszą dostosować się do ambitnych planów określonych przez postępowych producentów samochodów. Ale mamy też grupę firm, które wyprzedzają innych, ponieważ podążają własnym szlakiem. KIRCHHOFF Automotive jest jedną z takich firm. Łączy ona swoje imponujące dziedzictwo z silną koncentracją na przyszłości, w której zrównoważone produkty są zarówno przewagą konkurencyjną, jak i ważne dla klimatu i celów zrównoważonego rozwoju", mówi Stephan Flapper, Head of Commercial, H2 Green Steel.

H2 Green Steel jest zobowiązana do przestrzegania wymogów Zakresu 1, 2 i wyższego poziomu Zakresu 3, zgodnie z definicją zawartą w Protokole w sprawie emisji gazów cieplarnianych. Firma zobowiązała się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla brutto na tonę stali w umowach z klientami. Trwające prace nad redukcją emisji będą miały wpływ na łańcuch dostaw materiałów KIRCHHOFF Automotive i jego emisje w Zakresie 3.

Obie firmy będą również współpracować nad inicjatywą gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest zwrot co najmniej 30% złomu stalowego do elektrycznych pieców łukowych H2 Green Steel w Boden w celu recyklingu.


15-12-23

Zimowy numer K>MOBIL już na Was czeka!

Spoglądamy wstecz na rok, który nie ułatwiał nam prowadzenia działalności.

W bieżącym wydaniu K>MOBIL możecie przeczytać, w jaki sposób Grupa KIRCHHOFF sprostała obecnym wyzwaniom i kontynuowała rozwój w 2023 roku.

Nasza gospodarka nadal odczuwa niedobór surowców, wysokie ceny energii, ograniczenia handlowe i sankcje oraz ich wpływ na inflację. Wszystko to w kontekście postępujących zmian klimatycznych i rosnącego niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Pomimo tych trudnych warunków, Grupa KIRCHHOFF była w stanie zamknąć rok z dobrym wynikiem. "Zaufanie naszych klientów i wydajność naszych pracowników pozwoliły nam osiągnąć niezwykły wzrost wyników sprzedaży, dzięki czemu spodziewamy się również dobrego tempa wzrostu w nadchodzących latach", mówi Arndt G. Kirchhoff w publikacji redakcyjnej najnowszego K>MOBIL. Grupa KIRCHHOFF była w stanie rozszerzyć swoją działalność w wielu lokalizacjach i wprowadzić innowacje technologiczne. W bieżącym wydaniu zimowym poruszamy ten i inne główne tematy:

  • Artykuł prasowy: "Świat w okresie transformacji" - spojrzenie wstecz do 2023 r.
  • Zrównoważony rozwój - podstawowa wartość
  • Dostarczono setny pojazd do zbiórki odpadów napędzany silnikiem H2
  • Employer branding: promowanie i inspirowanie młodych talentów
  • Rosnący stopień automatyzacji
  • FAUN i ZOELLER nadal się rozwijają
  • Udane występy na targach z nowymi innowacyjnymi produktami

Wydawca K>MOBIL, Arndt G. Kirchhoff, oraz cały zespół redakcyjny życzą Wam przyjemnej lektury, relaksujących świąt i dobrego otwarcia Nowego Roku.

Oprócz wersji cyfrowej do pobrania, począwszy od połowy grudnia dostępne będą egzemplarze drukowane w strefach wejściowych i stołówkach lub w innych centralnych miejscach w naszych zakładach.


30-11-23

Wyraźne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu

KIRCHHOFF Automotive i thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) podpisały protokół ustaleń w celu pogłębienia istniejącego partnerstwa strategicznego i zmniejszenia emisji CO₂.

Obie firmy wyraźnie zobowiązały się do zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. W celu zmniejszenia emisji CO₂ w produkcji metalowych części konstrukcyjnych firmy KIRCHHOFF Automotive, określiły one pewne parametry dla dostaw nowoczesnej stali do formowania na gorąco o obniżonej emisji CO₂ z rodziny produktów bluemint® Steel.

bluemint® Steel to produkt o zrównoważonej masie i zmniejszonym śladzie CO₂. Dostawy tej stali do KIRCHHOFF Automotive planowane są od drugiej połowy 2026 roku.

"Stosując nowoczesną stal o obniżonej emisji CO₂, robimy kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju naszych produktów. Większość naszego śladu węglowego jest spowodowana wykorzystaniem materiałów, które przetwarzamy. Używając stali bluemint® od thyssenkrupp Steel, jeszcze bardziej zmniejszymy ten ślad, a tym samym przyczynimy się do ochrony klimatu" - powiedział dyrektor generalny J. Wolfgang Kirchhoff podczas podpisania porozumienia.

Dr Heike Denecke-Arnold, dyrektor operacyjny thyssenkrupp Steel, dodała: "Cieszymy się, że możemy współpracować z naszym wieloletnim klientem KIRCHHOFF Automotive, aby uczynić stalowy łańcuch wartości jeszcze bardziej zrównoważonym w przyszłości. Produkując i wykorzystując nowoczesną stal do formowania na gorąco o zmniejszonej intensywności emisji CO₂, przyczyniamy się do przyjaznej dla środowiska przyszłości bez uszczerbku dla jakości produktu".

tkSE wdrożyła już wstępne środki mające na celu zmniejszenie emisji CO₂ i oferuje produkty stalowe o zmniejszonym śladzie węglowym w oparciu o wykorzystanie złomu pochodzącego z recyklingu w wielkim piecu. Dzięki temu materiałowi z recyklingu bluemint® można zaoszczędzić około 1,35 tony (64 procent) emisji CO₂ w porównaniu z konwencjonalną taśmą walcowaną na gorąco. KIRCHHOFF Automotive może zrównoważyć redukcję emisji CO₂ na podstawie konkretnego produktu w kategorii Scope 3. Emisje z zakresu 3 to pośrednie emisje w łańcuchu dostaw, które są konsekwencją działalności firmy, ale pochodzą z niezależnych źródeł zewnętrznych.

W porównaniu do stali konwencjonalnych, nie ma żadnych ograniczeń w zakresie właściwości i jakości produktu.

Info: tkSE, z siedzibą w Duisburgu/Niemcy, jest największym niemieckim producentem stali. Głównymi obszarami działalności firmy są produkcja stali i produkcja wyrobów płaskich ze stali wysokiej jakości, a także świadczenie usług w sektorze stalowym.


28-11-23

2023: Przyzwoity wynik pomimo trudnych warunków

J. Wolfgang Kirchhoff, Prezes Zarządu KIRCHHOFF Automotive, podczas uroczystości dla seniorów i jubilatów KIRCHHOFF Automotive w niemieckich lokalizacjach wspominał rok, który po raz kolejny charakteryzował się wieloma wyzwaniami. Niemniej jednak jest on pełen wiary, że dostawca motoryzacyjny z południowej Westfalii jest dobrze przygotowany na przyszłość.

Miniony rok nie ułatwił prowadzenia działalności. Po tym, jak sprzedaż na rynku motoryzacyjnym w pierwszych miesiącach roku dała nadzieję na ożywienie gospodarcze, w drugiej połowie roku gospodarka ochłodziła się. Dostępność surowców, ograniczenia handlowe i sankcje, a także ich wpływ na inflację, określają warunki ramowe dla reorganizacji łańcuchów dostaw.

Podczas gdy liczba nowych rejestracji samochodów elektrycznych znacznie wzrasta, liczba rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi i hybryd plug-in nadal spada. Jest to pozytywny rozwój dla KIRCHHOFF Automotive. Dostawca motoryzacyjny z południowej Westfalii opracowuje i produkuje metalowe elementy konstrukcyjne istotne dla bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do zmian w nadwoziach samochodów i wymagań, takich jak te występujące w pojazdach elektrycznych. W związku z tym firma może obecnie oczekiwać dobrej i zrównoważonej sytuacji w zakresie zamówień na nowy biznes.

Wiele nowych produktów i bezpiecznych części konstrukcyjnych do pojazdów elektrycznych zostało z powodzeniem wprowadzonych w tym roku w europejskich i północnoamerykańskich zakładach KIRCHHOFF Automotive. Skoncentrowano się na opracowaniu oszczędzających zasoby i odpornych na zderzenia strukturalnych części nadwozia o lekkiej konstrukcji do silników spalinowych i pojazdów elektrycznych.

KIRCHHOFF Automotive w 2023 roku kontynuowało inwestycje w technologie i zakłady produkcyjne w swoich fabrykach na całym świecie. W zakładach w Ameryce Północnej zainstalowano nowe prasy o nacisku 1800 i 400 ton oraz nowoczesne systemy spawalnicze. Rok po rozpoczęciu produkcji, najnowszy zakład KIRCHHOFF Automotive w Atlancie/USA został oficjalnie otwarty w maju. W celu stworzenia wystarczających mocy produkcyjnych do produkcji nieosłoniętych części nadwozia i uchwytów deski rozdzielczej dla nowych programów klientów, zakłady w Puebla w Meksyku i Querétaro są intensywnie rozbudowywane. Nowy etap budowy w zakładzie w Esztergom na Węgrzech rozpoczął się już pod koniec 2022 r. po zdobyciu zamówień na większe i bardziej złożone zespoły.

Świadomy swojej ekologicznej odpowiedzialności, KIRCHHOFF Automotive po raz pierwszy wykorzystuje stal niskowęglową. W tym celu dostawca motoryzacyjny współpracuje z wiodącymi producentami stali, takimi jak ArcelorMittal, SSAB, a ostatnio ThyssenKrupp, aby wspólnie pracować nad rozwojem stali niskowęglowej do samochodów osobowych i ciężarowych. "Widzimy już pierwsze oznaki sukcesu", potwierdza J. Wolfgang Kirchhoff.

W 2023 r. zainwestowano prawie sześć milionów euro w nowe technologie i sprzęt w głównym zakładzie KIRCHHOFF Automotive w Iserlohn. Zdolności spawalnicze dla nowo wprowadzonych produktów zostały dodatkowo zwiększone. Na przykład pierwsza półautomatyczna maszyna, zautomatyzowany system robotów do zgrzewania garbowego elementów złącznych, weszła do produkcji seryjnej wiosną. Ponadto, automatyzacja i cyfrowa kontrola wysoce złożonych procesów produkcyjnych była jeszcze bardziej zaawansowana. W tym roku z powodzeniem wprowadzono na rynek wiele nowych produktów dla aktualnych, głównie elektrycznych modeli pojazdów głównych producentów samochodów.

W zakładzie w Attendorn zainwestowano ponad osiem milionów euro w nowe systemy dla platform elektrycznych głównych producentów samochodów oraz w rozbudowę zakładu w 2023 roku. Uruchomiono cztery nowe systemy spawalnicze - dwa półautomatyczne i dwa w pełni automatyczne - do produkcji nowych, wysoce zaawansowanych produktów.

"Pomimo utrzymujących się trudnych warunków, udało nam się zamknąć rok z przyzwoitym wynikiem", mówi J. Wolfgang Kirchhoff. W 2023 roku KIRCHHOFF Automotive osiągnie obroty w wysokości 1 800 milionów euro, zatrudniając około 8 000 pracowników. "Zaufanie naszych klientów i wydajność naszych pracowników pozwoliły nam osiągnąć niezwykły wzrost wyników sprzedaży, dzięki czemu spodziewamy się zdrowego wzrostu również w nadchodzących latach" - mówi J. Wolfgang Kirchhoff.

Możesz przeczytać więcej o przeglądzie roku finansowego 2023 i prognozach na rok 2024 w zimowym wydaniu K>MOBIL.


15-11-23

Docenieni i uhonorowani nagrodą

Nasz zakład w Mielcu/Polska otrzymał nagrodę uznania od naszego klienta Hyundai CZ.

Changki Lee, Prezes i Dyrektor Generalny Hyundai Motor Manufacturing Czech, podziękował całemu zespołowi projektowemu i wdrożeniowemu KIRCHHOFF Automotive za doskonałe wsparcie podczas rozpoczęcia produkcji nowego modelu Hyundai Kona Sx2e.


16-10-23

Nasz trzeci raport zrównoważonego rozwoju jest już dostępny!

Pomimo kryzysów, w 2022 r. jeszcze bardziej wzmocniliśmy nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Obejmuje to na przykład skupienie się na redukcji emisji CO2, zarówno w naszej własnej działalności, jak i w naszych dostawach, wzmocnienie naszej odpowiedzialności społecznej poprzez dalsze inicjatywy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, wolontariatu i wydarzeń kulturalnych.

Najnowszy raport zrównoważonego rozwoju jest kolejnym krokiem naszej firmy w rozpoznawaniu aspektów ESG i naszego wpływu na środowisko, ludzi i etykę biznesową. Mierzymy nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju z coraz większą dojrzałością, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej zarządzać tematami, które są istotne dla nas i naszych interesariuszy " - mówi Anna Szklarz, Global Director CSR & Sustainability.

Raport zrównoważonego rozwoju zawiera kompleksowy przegląd strategii, celów i wyników KIRCHHOFF Automotive w zakresie zarządzania, etyki biznesowej, zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego. W tym trzecim wydaniu naszego raportu zrównoważonego rozwoju można znaleźć wiele przykładów, liczb i wykresów pokazujących, że nadal rozwijamy nasze działania na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Aktualny raport zrównoważonego rozwoju KIRCHHOFF Automotive można pobrać tutaj.


06-09-23

"Teraz czuję się bezpieczniej w samochodzie"

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził stoisko KIRCHHOFF Automotive na targach IAA Mo-bility. Dyrektor generalny J. Wolfgang Kirchhoff zaprezentował mu innowacyjny wspornik deski rozdzielczej o konstrukcji skorupowej oraz system zarządzania kolizją o wysokiej odporności na odkształcenia.

Misją KIRCHHOFF Automotive jest uczynienie samochodów bezpieczniejszymi, powiedział prezes J. Wolfgang Kirchhoff kanclerzowi Niemiec. Wraz z niemieckim ministrem transportu Volkerem Wissingiem i prezes VDA Hildegard Müller odwiedził stoisko targowe średniej wielkości firmy, która produkuje od początku istnienia przemysłu motoryzacyjnego. Delegacja została szczegółowo poinformowana o dwóch komponentach bezpieczeństwa opracowanych przez firmę.

Jednym z nich jest aluminiowy system zarządzania zderzeniem, który rozprasza energię kinetyczną poprzez defor-mację. Firma KIRCHHOFF Automotive opracowała ten profil wspólnie z Hammerer Aluminium Industries (HAI). To, co czyni go wyjątkowym, to punkty połączenia z elementem bocznym. "W przypadku zderzenia system utrzymuje się bez uszkodzenia spoiny" - wyjaśnił J. Wolfgang Kirchhoff. Dlatego też, powiedział, produkt ten jest szczególnym elementem bezpieczeństwa pojazdu.

Kolejną innowacją, której kanclerz przyjrzał się bliżej, jest belka tablicy rozdzielczej w konstrukcji skorupowej. "Większość belek deski rozdzielczej ma rurowy element centralny, który jest bardzo kosztowny" - wyjaśnił J. Wolfgang Kirchhoff. Oprócz oszczędności kosztów, produkt KIRCHHOFF Automotive ma tę zaletę, że umożliwia integrację funkcjonalną. Na przykład można w nim umieścić kable lub prowadnice wentylacyjne.

"To są dwie rzeczy, które tutaj demonstrujemy. Poza tym jest tu wiele rzeczy związanych z bezpieczeństwem pojazdów" - podsumował J. Wolfgang Kirchhoff. W odpowiedzi kanclerz potwierdził: "Dziękuję bardzo. Teraz czuję się bezpieczniej w samochodzie".

 


01-09-23

Właśnie to prezentujemy na targach IAA MOBILITY

Wszystko rozpocznie się już za kilka dni: IAA MOBILITY w Monachium startuje 4 września Dniem dla Prasy i Mediów. Nasz zespół jest gotowy: w ramach misji MAKING.MOBILITY.SAFE. prezentujemy rozwiązania z zakresu konstrukcji nadwozia, dzięki którym mobilność jutra będzie bezpieczna.

Innowacyjne, lekkie elementy konstrukcyjne zapewniają optymalną ochronę ludzi w razie wypadku. Nasi eksperci zapewniają szczegółowy wgląd w zaawansowane rozwiązania dla bezpiecznej mobilności.

 

Bezpieczeństwo pojazdów elektrycznych: systemy zarządzania zderzeniami o dużej zdolności do deformacji.

Nasze cele rozwojowe obejmują precyzyjne dopasowanie ścieżek obciążenia i komponentów w celu optymalnego zastosowania obciążenia, zapewnienie ciągłego pochłaniania energii na długich ścieżkach penetracji bez ryzyka całkowitego uszkodzenia oraz opracowanie koncepcji projektowych, które są odpowiednie zarówno pod względem materiału, jak i wykonania. Tutaj oferujemy dwa rozwiązania: jedno wykonane z aluminium, a drugie ze stali.

 

Rozwiązanie zoptymalizowane pod względem kosztów: stalowy system zarządzania kolizją

Dzięki tej koncepcji możemy zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa biernego w przyszłości i znacznie zwiększyć ochronę przed korozją. W tym celu wykorzystano wstępnie ocynkowaną stal, której bezpieczne dla procesu przetwarzanie stanowi wyzwanie w szczególności dla technologii łączenia. Oprócz procesu spawania MAG zoptymalizowanego dla materiałów ocynkowanych, po raz pierwszy zrealizowano koncepcję spawania laserowego. Stalowy system zarządzania kolizją (CMS) umożliwia ciągłe pochłanianie energii na długich ścieżkach penetracji bez ryzyka całkowitego uszkodzenia.

 

Lekkie rozwiązanie: aluminiowy system zarządzania kolizją

Lekkie rozwiązania stają się coraz ważniejsze, zwłaszcza w przypadku pojazdów elektrycznych. System zarządzania kolizją (CMS), który opracowaliśmy w ścisłej współpracy z Hammerer Aluminium Industries (HAI), wykonany z aluminium, wytrzymuje silne uderzenia występujące podczas kolizji i łączy w sobie wysoką integralność strukturalną z lekką konstrukcją. Odkształcalność tego systemu zarządzania kolizją bez znaczących uszkodzeń można zobaczyć w symulowanej konfiguracji zderzeniowej na naszym stoisku.

 

Funkcjonalna i bezpieczna: stalowa belka tablicy rozdzielczej w otwartej obudowie

Dzięki nowo opracowanej belce tablicy rozdzielczej o otwartej konstrukcji rozszerzamy nasze bogate portfolio produkcyjne dla tej grupy produktów i tworzymy nowe opcje projektowe. W odpowiednich warunkach nowa konstrukcja może być sposobem na obniżenie kosztów. Cechy charakterystyczne tej innowacji obejmują wysoki poziom integracji funkcjonalnej dzięki otwartej półpowłoce, wysoką elastyczność w ograniczonych przestrzeniach oraz redukcję spawów i pojedynczych części.

 

Zaprezentujemy te i inne nowości na naszym stoisku na targach IAA MOBILITY. Spodziewamy się wizyt wysokich rangą przedstawicieli naszych klientów. Nasz zespół szczególnie cieszy się na wizytę kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który zapozna się z naszymi innowacjami w ramach swojej wizyty otwierającej targi w dniu 5 września.

 

Podczas targów IAA MOBILITY będziemy regularnie przekazywać informacje na naszych kanałach mediów społecznościowych. Śledź nas na LinkedIn i Instagramie, aby być na bieżąco!


31-07-23

Odpowiedź na rosnący popyt

Nawet węgierski minister spraw zagranicznych i handlu zagranicznego, Péter Szijjártó, był pod wrażeniem: Niedawno spotkał się z Arndtem G. Kirchhoffem, aby wspólnie z nim ogłosić plany inwestycyjne w naszych węgierskich zakładach.

W nowych halach produkcyjno-logistycznych będziemy wytwarzać elementy karoserii dla branży samochodów elektrycznych. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki, podkreślił minister. W obecnej trudnej sytuacji gospodarczej szczególnie ważne jest decydowanie o tym, gdzie firma rozwija swoje moce produkcyjne, powiedział.

"Kraj, który może odnieść sukces i zainwestować w tę nową branżę, może zagwarantować, że jego gospodarka będzie nadal rosła w przyszłości" - powiedział minister. Dodał, że fakt, iż KIRCHHOFF Automotive inwestuje tutaj, jest "oznaką zaufania do kraju i wskazaniem pozytywnych oczekiwań co do jego przyszłego rozwoju gospodarczego".

Oprócz Niemiec i Chin, Węgry są jedynym krajem, w którym wszystkie trzy niemieckie marki samochodów premium mają moce produkcyjne. Węgry są już czwartym co do wielkości producentem akumulatorów elektrycznych na świecie. "Węgry stały się europejskim bastionem tego nowego przemysłu, który powstaje na naszych oczach i nie można sobie wyobrazić tej rewolucji motoryzacyjnej w Europie bez nas" - podkreślił Péter Szijjártó.

Minister wyjaśnił, że niemieckie firmy nadal stanowią zdecydowanie największą społeczność inwestorów na Węgrzech. Około 6000 niemieckich firm zatrudnia na Węgrzech ponad 300 000 osób, a coraz więcej inwestycji pochodzi z Niemiec, powiedział. "To pokazuje, że zaufanie niemieckich inwestorów do Węgier jest stabilne, że nie wpływają na nie powody polityczne i że klimat inwestycyjny pozostaje atrakcyjny dla niemieckich firm" - powiedział.

Dwustronna wymiana handlowa między Niemcami a Węgrami również osiągnęła nowy rekord, rosnąc w ubiegłym roku o 12 procent do ponad 60 miliardów euro i przekraczając 24 miliardy euro w pierwszych czterech miesiącach tego roku, a do końca roku spodziewany jest kolejny rekord.

KIRCHHOFF Automotive inwestuje około 20 miliardów HUF (około 50 milionów euro) w nowe hale produkcyjne i logistyczne w Esztergom i Dorog. Dzięki temu powstanie 80 nowych miejsc pracy. Produkcja seryjna dla czterech klientów rozpocznie się w Dorog w 2024 r. w zmodernizowanej hali produkcyjno-logistycznej o powierzchni 6 300 m². W siedzibie głównej w Esztergom powstaną dwie hale produkcyjno-logistyczne o łącznej powierzchni 6 200 m².

Info: Na Węgrzech KIRCHHOFF Automotive zatrudnia ponad 700 osób. KIRCHHOFF Automotive jest obecny na Węgrzech od 2004 roku. W tym czasie firma rozpoczęła produkcję elementów nadwozia wyłącznie dla Suzuki. Od tego czasu KIRCHHOFF Automotive rozwija się i przy obecnych mocach produkcyjnych może obsługiwać prawie 20 klientów. W 2019 roku zakład w Esztergom został rozbudowany. Po otrzymaniu zamówień na większe i bardziej złożone zespoły, KIRCHHOFF Automotive rozpoczął zupełnie nową fazę ekspansji.