Polska: PolskiChange

11-06-24

Formowanie na gorąco kluczem do bardziej zrównoważonej produkcji w branży motoryzacyjnej

KIRCHHOFF Automotive pokazuje, że formowanie na gorąco nie zwiększa śladu CO2 komponentu, ale prowadzi do jego redukcji.

W dzisiejszych czasach ślad CO2 w przemyśle motoryzacyjnym jest kluczową kwestią. Formowanie na gorąco było czasami postrzegane jako czynnik powodujący emisję CO2 ze względu na zużywaną energię. Nowe badanie przeprowadzone przez KIRCHHOFF Automotive, specjalistę w dziedzinie części karoserii istotnych dla bezpieczeństwa, pokazuje coś przeciwnego: innowacyjne procesy produkcyjne, takie jak formowanie na gorąco, mogą nawet odgrywać decydującą rolę w ograniczaniu emisji. Specjalista ds. rozwoju technologii Markus Loecker dostarcza cennych informacji na temat zalet formowania na gorąco: "Dzięki formowaniu na gorąco możesz pracować z cieńszymi materiałami, co bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia całkowitej masy pojazdu. Ta oszczędność masy odgrywa rolę w zmniejszaniu emisji CO2 podczas jazdy pojazdem z silnikiem spalinowym. Jednocześnie pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w pojazdach z napędem elektrycznym" - wyjaśnia. Największe znaczenie ma jednak redukcja materiału w porównaniu z zastosowaniem stali formowanej na zimno. Wynika to z faktu, że największy wpływ na ślad węglowy komponentu ma ilość użytego materiału. Podczas gdy sama technologia przetwarzania również prowadzi do emisji poprzez ogrzewanie stali, zmniejszenie ilości użytego materiału jest skutecznym sposobem na obniżenie śladu węglowego. "Formowanie na gorąco pozwala nam osiągnąć więcej przy użyciu mniejszej ilości materiału. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przemysł motoryzacyjny nieustannie poszukuje sposobów na zminimalizowanie swojego wpływu na środowisko" - dodaje Markus Loecker.

Właśnie dlatego stosujemy formowanie na gorąco w przypadku istotnych dla bezpieczeństwa części nadwozia, takich jak systemy zabezpieczające przed skutkami kolizji oraz słupki A i B, w celu wykorzystania cieńszego materiału przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet poprawieniu wydajności. Dzięki tej technologii powstają wyjątkowo twarde i wytrzymałe części stalowe, które są szczególnie skuteczne w sytuacjach zderzeniowych, a tym samym odgrywają decydującą rolę w biernym bezpieczeństwie pojazdów. Formowanie na gorąco prowadzi zatem do większego bezpieczeństwa, a jednocześnie do zmniejszenia emisji CO2, wspierając w ten sposób również wysiłki firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Markus Loecker jest zatem przekonany o znaczeniu formowania na gorąco dla przyszłości przemysłu motoryzacyjnego: "Wbrew temu, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, formowanie na gorąco jest kluczowym elementem zrównoważonej inżynierii motoryzacyjnej. Pomaga nam zmniejszyć nasz wpływ na środowisko poprzez bardziej inteligentne wykorzystanie i przetwarzanie materiałów."

<- Back to: News archive