Polska: PolskiChange

17-01-24

Na właściwej drodze

KIRCHHOFF Automotive podjęło dalsze kroki w celu osiągnięcia swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji łańcucha dostaw: Uzgodniliśmy ze szwedzką firmą H2Green Steel dostawę praktycznie bezemisyjnej stali o wartości 130 milionów euro.

Obie firmy podpisały w tym celu 7-letnią umowę.

"Przekaz od naszych klientów jest jasny: chcą produktów o niższym śladzie węglowym. Jest to zgodne z naszą ambicją odgrywania wiodącej roli w zrównoważonym rozwoju w branży. Zrównoważony rozwój zawsze odgrywał dla nas ważną rolę. Wspaniale jest współpracować z nowym graczem na rynku, H2 Green Steel. Zespół ten naprawdę zmusił przemysł stalowy do zrobienia jeszcze większego postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju" - mówi Michael Rank, Global EVP Procurement.

KIRCHHOFF Automotive bardzo ambitnie pracuje nad zrównoważonym rozwojem firmy i jej łańcucha dostaw, w którym stal jest głównym składnikiem produktu i stanowi 50% zakupów materiałów.

90% śladu CO2 jest obecnie determinowane przez użycie konwencjonalnie produkowanej stali i aluminium. Opierając się na zamówieniach międzynarodowych producentów samochodów dla przyszłych generacji pojazdów, KIRCHHOFF Automotive zakłada, że popyt na bezpieczne i zrównoważone komponenty nadwozia będzie w nadchodzących latach gwałtownie wzrastał.

Zawarta umowa przewiduje, że począwszy od 2027 r. zielona stal z fabryki H2 Green Steel w Boden/Szwecja będzie dostarczana do zakładów KIRCHHOFF Automotive w całej Europie.

Firma KIRCHHOFF Automotive już w 2022 r. zaczęła określać lokalizację emisji gazów cieplarnianych w swoim łańcuchu dostaw (Zakres 3), zarówno u dostawców, jak i u klientów. Ponadto firma dąży do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest ustanowienie wysokiego poziomu zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw przemysłu motoryzacyjnego, co znajduje również odzwierciedlenie w fakcie, że KIRCHHOFF Automotive jest jednym z członków założycieli stowarzyszenia "Responsible Supply Chain Initiative RSCI e. V.".

"Dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego muszą dostosować się do ambitnych planów określonych przez postępowych producentów samochodów. Ale mamy też grupę firm, które wyprzedzają innych, ponieważ podążają własnym szlakiem. KIRCHHOFF Automotive jest jedną z takich firm. Łączy ona swoje imponujące dziedzictwo z silną koncentracją na przyszłości, w której zrównoważone produkty są zarówno przewagą konkurencyjną, jak i ważne dla klimatu i celów zrównoważonego rozwoju", mówi Stephan Flapper, Head of Commercial, H2 Green Steel.

H2 Green Steel jest zobowiązana do przestrzegania wymogów Zakresu 1, 2 i wyższego poziomu Zakresu 3, zgodnie z definicją zawartą w Protokole w sprawie emisji gazów cieplarnianych. Firma zobowiązała się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla brutto na tonę stali w umowach z klientami. Trwające prace nad redukcją emisji będą miały wpływ na łańcuch dostaw materiałów KIRCHHOFF Automotive i jego emisje w Zakresie 3.

Obie firmy będą również współpracować nad inicjatywą gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest zwrot co najmniej 30% złomu stalowego do elektrycznych pieców łukowych H2 Green Steel w Boden w celu recyklingu.

<- Back to: News archive