Polska: PolskiChange

27-02-23

Witamy Zespoły KATE!

42 współpracowników z całego świata dołączyło do programu zarządzania talentami KATE i nie może się doczekać szkoleń i projektów planowanych na nadchodzące lata.

Wewnętrzny program zarządzania talentami KIRCHHOFF Automotive, KATE, pomaga rozwijać umiejętności pracowników, którzy prezentują wybitne osiągnięcia i potencjał. Przez kolejne lata będą uczestniczyć oni w wielu szkoleniach i indywidualnych projektach rozwojowych.

  „Jestem bardzo podekscytowany, że mam mentora i mogę być częścią tego programu!” mówi Victor Tang, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Technologii w firmie Aurora w Kanadzie. Jest jednym z sześciu współpracowników, którzy dołączyli do naszego programu KATE w październiku 2022 roku.

  „Jestem szczególnie zainteresowany poszerzeniem moich umiejętności przywódczych                        i pogłębianiem wiedzy”!” mówi Stephen Cook, Specjalista ds. Jakości w Lansing, USA.

Urszula Balcerek-Szrubarczyk, HR Country Manager w Polsce, wyjaśnia: „Szanse rozwoju i sukcesu firmy są ściśle powiązane z potencjałem rozwojowym jej pracowników; coraz ważniejszym czynnikiem przy wyborze pracodawcy jest możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności. W związku z tym firmy realizują programy rozwojowe, takie jak nasz KATE. Fakt, że w Polsce rusza już trzecia runda, jest nie tylko świadectwem potrzeby rozwoju pracowników, ale także potwierdzeniem, że promowanie talentów jest w naszej firmie priorytetem."

<- Back to: News archive