Polska: PolskiChange

10-02-20

Pierwsze próby już za nami

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, nowa serwoprasa transferowa o sile zgniotu 16.000 kN przeszła w naszym zakładzie w amerykańskim Tecumseh testy z podajnikiem przygotówek, następnie odbędą się próby z zastosowaniem podajnika taśmowego.

Jest to pierwsza serwoprasa transferowa w naszej północnoamerykańskiej lokalizacji z możliwością podawania przygotówek podajnikiem automatycznym jak i taśmowym. Zapewnia to większą elastyczność w stosowaniu tej nowoczesnej technologii tłoczenia. Efektywność wykorzystania materiału było przy tym ważnym kryterium decyzyjnym.

Prasa została dostarczona we wrześniu, a pierwsze testy odbyły się już w grudniu. Po dostarczeniu wielu tłoczników do nowej serwoprasy transferowej skupiono się na szkoleniu pracowników.

<- Back to: News archive