Polska: PolskiChange

20-02-20

„Tak cudownie cicho“

W poniedziałek 17 lutego 2020 r. w zakładzie w Heilshorn przywitano posła do PE i wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Davida McAllistera. Poseł spotkał się z kierownictwem FAUN, burmistrzem Osterholzer Torstenem Rohde i administratorem okręgu Berndem Lütjenem oraz byłym dyrektorem okręgu Hansem-Dieterem von Friedrichsem, aby omówić strategie rozbudowy infrastruktury wodorowej w celu umożliwienia dostaw energii dla bezemisyjnego transportu ciężkiego.

Po jeździe próbnej ROTOPRESS BLUEPOWER, śmieciarką marki FAUN zasilaną wodorowymi ogniwami paliwowymi, McAllister powiedział: „Jak miło i cicho”. FAUN opracował system napędu wodorowego do akumulatorów gotowy do produkcji seryjnej i w tym roku zbuduje 22 bezemisyjnych pojazdów. Podstawą jest Mercedes Benz Econic, w którym zamiast silnika spalinowego i układu wydechowego zamontowane są akumulatory, ogniwa paliwowe i zbiorniki na wodór. Pojazdy będą montowane w zależności od obszaru zastosowania. Wodór jest idealnym nośnikiem, jest lekki i ma dużą gęstość, dzięki czemu pojazd może pracować dłużej.

Dla FAUN wodór jest jedynym rozsądnym systemem napędowym. Tylko w ten sposób możliwy jest zamknięty cykl energetyczny. Dzięki pojazdom BLUEPOWER, FAUN dostarcza przedsiębiorstwom w stu procentach elektryczne i bezemisyjne śmieciarki i zamiatarki. Emisja hałasu jest również marginalna, ponieważ wszystkie pojazdy zostały zoptymalizowane pod kątem cichej i energooszczędnej pracy. Energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa paliwowe z wodoru jest wykorzystywana nie tylko do jazdy, ale także do wszystkich funkcji nadwozia.

Na obszarach gęsto zaludnionych pojazdy zbierające odpady z gospodarstw domowych zatrzymują się często, nawet co kilka metrów. W przypadku konwencjonalnego podwozia, duża ilość energii zamienia się w ciepło, którego nie można dalej wykorzystać np. przy hamowaniu. Pojazdy BLUEPOWER przechowują tę energię w akumulatorach do późniejszego wykorzystania. Oznacza to, że pojazd BLUEPOWER potrzebuje do 40% mniej energii, nie wytwarza CO2 i NOx i emituje mniej cząstek stałych. W ten sposób FAUN wnosi cenny wkład w gorący obecnie temat ochrony klimatu.

Zdjęcie: Patrząc w przyszłość, (od lewej): Matthias Kohlmann (CFO Grupy FAUN i przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej w regionie Elbe Weser), Torsten Rohde (burmistrz Osterholz-Scharmbeck), Thorsten Baumeister (COO Grupy FAUN), Bernd Lütjen (administrator okręgu Osterholz), Hans-Dieter von Friedrichs (dyrektor okręgu a.D.), Burkard Oppmann (dyrektor zarządzający FAUN Services GmbH), David McAllister, Dr Johannes F. Kirchhoff (partner zarządzający Grupy KIRCHHOFF), Patrick Hermanspann (CEO Grupy FAUN).

<- Back to: News archive