Polska: PolskiChange

04-03-20

Nasz zakład w Gnieźnie cały czas się rozwija

W przeciągu zaledwie 6 miesięcy ubiegłego roku nasz zakład w Gnieźnie został znacząco rozbudowany kosztem prawie 2,7 mln euro. W tej lokalizacji produkujemy wyroby dla różnych modeli VW.

Hala produkcyjna kompleksowych podzespołów oraz powierzchnia logistyczna została powiększona o 2350 m². Na rozbudowanej powierzchni zgrzewalni znajdują się głównie roboty spawalnicze, zgrzewalnicze (punktowe i MAG). Całkowita powierzchnia hali wynosi 7100 m²; uwzględniając obszar drogi załadunkowej (dach o szerokości 17 m do załadunku i rozładunku ciężarówek) całkowita powierzchnia wyniesie 8400 m².

Powierzchnia biurowa również została powiększona. Na powierzchni 420 m² utworzono nowe szatnie, biuro w systemie zabudowy otwartej oraz nową, praktyczną salę konferencyjną.

Zakład w Gnieźnie powstał w 2015 roku. Położenie geograficzne w pobliżu zakładów VW we Wrześni i w Poznaniu oraz atrakcyjne realia rynku pracy były decydującymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji o takiej właśnie lokalizacji zakłdu.

<- Back to: News archive