Polska: PolskiChange

20-02-20

„Tak cudownie cicho“

W poniedziałek 17 lutego 2020 r. w zakładzie w Heilshorn przywitano posła do PE i wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Davida McAllistera. Poseł spotkał się z kierownictwem FAUN, burmistrzem Osterholzer Torstenem Rohde i administratorem okręgu Berndem Lütjenem oraz byłym dyrektorem okręgu Hansem-Dieterem von Friedrichsem, aby omówić strategie rozbudowy infrastruktury wodorowej w celu umożliwienia dostaw energii dla bezemisyjnego transportu ciężkiego.

Po jeździe próbnej ROTOPRESS BLUEPOWER, śmieciarką marki FAUN zasilaną wodorowymi ogniwami paliwowymi, McAllister powiedział: „Jak miło i cicho”. FAUN opracował system napędu wodorowego do akumulatorów gotowy do produkcji seryjnej i w tym roku zbuduje 22 bezemisyjnych pojazdów. Podstawą jest Mercedes Benz Econic, w którym zamiast silnika spalinowego i układu wydechowego zamontowane są akumulatory, ogniwa paliwowe i zbiorniki na wodór. Pojazdy będą montowane w zależności od obszaru zastosowania. Wodór jest idealnym nośnikiem, jest lekki i ma dużą gęstość, dzięki czemu pojazd może pracować dłużej.

Dla FAUN wodór jest jedynym rozsądnym systemem napędowym. Tylko w ten sposób możliwy jest zamknięty cykl energetyczny. Dzięki pojazdom BLUEPOWER, FAUN dostarcza przedsiębiorstwom w stu procentach elektryczne i bezemisyjne śmieciarki i zamiatarki. Emisja hałasu jest również marginalna, ponieważ wszystkie pojazdy zostały zoptymalizowane pod kątem cichej i energooszczędnej pracy. Energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa paliwowe z wodoru jest wykorzystywana nie tylko do jazdy, ale także do wszystkich funkcji nadwozia.

Na obszarach gęsto zaludnionych pojazdy zbierające odpady z gospodarstw domowych zatrzymują się często, nawet co kilka metrów. W przypadku konwencjonalnego podwozia, duża ilość energii zamienia się w ciepło, którego nie można dalej wykorzystać np. przy hamowaniu. Pojazdy BLUEPOWER przechowują tę energię w akumulatorach do późniejszego wykorzystania. Oznacza to, że pojazd BLUEPOWER potrzebuje do 40% mniej energii, nie wytwarza CO2 i NOx i emituje mniej cząstek stałych. W ten sposób FAUN wnosi cenny wkład w gorący obecnie temat ochrony klimatu.

Zdjęcie: Patrząc w przyszłość, (od lewej): Matthias Kohlmann (CFO Grupy FAUN i przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej w regionie Elbe Weser), Torsten Rohde (burmistrz Osterholz-Scharmbeck), Thorsten Baumeister (COO Grupy FAUN), Bernd Lütjen (administrator okręgu Osterholz), Hans-Dieter von Friedrichs (dyrektor okręgu a.D.), Burkard Oppmann (dyrektor zarządzający FAUN Services GmbH), David McAllister, Dr Johannes F. Kirchhoff (partner zarządzający Grupy KIRCHHOFF), Patrick Hermanspann (CEO Grupy FAUN).


10-02-20

Pierwsze próby już za nami

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, nowa serwoprasa transferowa o sile zgniotu 16.000 kN przeszła w naszym zakładzie w amerykańskim Tecumseh testy z podajnikiem przygotówek, następnie odbędą się próby z zastosowaniem podajnika taśmowego.

Jest to pierwsza serwoprasa transferowa w naszej północnoamerykańskiej lokalizacji z możliwością podawania przygotówek podajnikiem automatycznym jak i taśmowym. Zapewnia to większą elastyczność w stosowaniu tej nowoczesnej technologii tłoczenia. Efektywność wykorzystania materiału było przy tym ważnym kryterium decyzyjnym.

Prasa została dostarczona we wrześniu, a pierwsze testy odbyły się już w grudniu. Po dostarczeniu wielu tłoczników do nowej serwoprasy transferowej skupiono się na szkoleniu pracowników.


21-01-20

Upamiętnienie dr Jochena F. Kirchhoffa

Podczas uroczystego nabożeństwa żałobnego 17 stycznia br. w kościołach Oberste Stadtkirche i Bauernkirche w Iserlohn, 900 osób pożegnało zmarłego 18 grudnia w wieku 92 lat dr inż. Jochena F. Kirchhoffa.W uroczystości wzięło udział również ponad 200 przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników naszego przedsiębiorstwa.

Nabożeństwo upamiętniające w Oberste Stadtkirche transmitowane było na żywo na ekranie w Bauernkirche. Obie świątynie wypełnione  były po brzegi. W nabożeństwie wzięli udział nie tylko pracownicy dwóch niemieckich zakładów w Attendorn i Iserlohn, ale także koledzy z wielu europejskich zakładów. Wśród przedstawicieli społeczności lokalnej oraz ludzi ze świata polityki i kultury, obecni byli przedstawiciele rządu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii oraz prezesi niemieckich związków pracodawców i metalowców.

Życie dr inż. Jochena F. Kirchhoffa naznaczone było kreatywnością, humorem, duchem sportu, miłością do muzyki i ludzi, a przede wszystkim miłością do swojej rodziny. Muzyka była jedną z jego wielkich pasji. W tym duchu jego rodzina zorganizowała nabożeństwo żałobne. Wybitni artyści, tacy jak Folkwang Kammerorchester Essen, gitarzystka Dale Kavanagh, skrzypek Moritz Ter Nedden i Märkische Motettenkreis Iserlohn, wykonali utwory Johanna Sebastiana Bacha, Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego i Samuela Barbera. Homilię podczas nabożeństwa żałobnego wygłosił pastor Jürgen Löprich, w imieniu rodziny głos zabrał wygłosił dr Johannes F. Kirchhoff, a wnukowie odczytali modlitwę wiernych za zmarłego dziadka.

Po uroczystości kościelnej rodzina Kirchhoff zaprosiła gości na przyjęcie w restauracji Schauburg Iserlohn. Seria zaprezentowanych zdjęć wywołała wiele wspomnień z życia prywatnego i zawodowego dr inż. Jochena F. Kirchhoffa.

W dniu nabożeństwa żałobnego, pamięć dr inż. Jochena F. Kirchhoffa uczczono w wielu zakładach chwilą ciszy.