Polska: PolskiChange

Od pojedynczego detalu do struktury podzespołu

Od początków okresu istnienia samochodów opracowujemy, produkujemy i dostarczamy dla przemysłu samochodowego struktury metalowe, a obecnie również hybrydowe. Z producenta pojedynczych części staliśmy się uznanym na arenie międynarodowej partnerem w rozwoju przemysłu samochodowego i dostawcą podzespołów i struktur szkieletu pojazdu.

KIRCHHOFF Automotive dodaje pojazdom produkowanych na całym świecie stabilności i bezpieczeństwa. Jednak oferta kierowana do naszych klientów obejmuje znacznie więcej pozycji i jest decydującym czynnikiem, umożliwiającym wzrost konkurencyjności firmy.  

Istotne zalety, obejmujące obszary kosztowe i logistyczne naszej wydajnej struktury przedsiębiorstwa średniej wielkości, obecnego na rynkach międzynarodowych służą jednemu celowi: wspieraniu sukcesów rynkowych naszych Klientów i zabezpieczenie tym samym naszej innowacyjności i konkurencyjności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby ten cel osiągnąć.

21-09-22

Ciężarówka przyszłości jest napędzana elektrycznie ...

i oczywiście wyposażona jest w elementy karoserii firmy KIRCHHOFF Automotive. Około 1400 wystawców z 42 krajów prezentuje swoje innowacje dla transportu i logistyki na targach IAA Transportation w Hanowerze.

KIRCHHOFF Automotive będzie tam obecny razem z ENGINIUS, nową marką ciężarówek na wodór od KIRCHHOFF Ecotec. Głównymi tematami największej na świecie imprezy poświęconej mobilności są ochrona klimatu, alternatywne napędy, sieci cyfrowe i koncepcje rosnącego ruchu dostawczego w miastach. Dzięki ENGINIUS Grupa KIRCHHOFF ma wyjątkowy punkt sprzedaży na targach. Nasze pojazdy wodorowe z ogniwami paliwowymi są obecnie jedynymi z europejską homologacją. Około 30 pojazdów do zbiórki odpadów jest już w codziennym użytkowaniu w wielu miastach w Niemczech, w większości pracując bez hałasu, a przede wszystkim bez emisji. Zainteresowanie wspólnym stoiskiem dwóch największych dywizji Grupy KIRCHHOFF jest tym samym ogromne. Prezydent Dolnej Saksonii Stephan Weil oraz Prezes Niemieckiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) Hildegard Müller także odwiedzili KIRCHHOFF Automotive/ENGINIUS wraz z wieloma dziennikarzami.


  • 1