Polska: PolskiChange

Od pojedynczego detalu do struktury podzespołu

Od początków okresu istnienia samochodów opracowujemy, produkujemy i dostarczamy dla przemysłu samochodowego struktury metalowe, a obecnie również hybrydowe. Z producenta pojedynczych części staliśmy się uznanym na arenie międynarodowej partnerem w rozwoju przemysłu samochodowego i dostawcą podzespołów i struktur szkieletu pojazdu.

KIRCHHOFF Automotive dodaje pojazdom produkowanych na całym świecie stabilności i bezpieczeństwa. Jednak oferta kierowana do naszych klientów obejmuje znacznie więcej pozycji i jest decydującym czynnikiem, umożliwiającym wzrost konkurencyjności firmy.  

Istotne zalety, obejmujące obszary kosztowe i logistyczne naszej wydajnej struktury przedsiębiorstwa średniej wielkości, obecnego na rynkach międzynarodowych służą jednemu celowi: wspieraniu sukcesów rynkowych naszych Klientów i zabezpieczenie tym samym naszej innowacyjności i konkurencyjności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby ten cel osiągnąć.

30-06-22

Nasi dostawcy roku – po raz pierwszy uhonorowani w formie internetowej

23 czerwca 2022 r., podczas uroczystej konferencji internetowej, KIRCHHOFF Automotive uhonorował swoich najlepszych dostawców roku nagrodą dla Dostawcy Roku (SOY).

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: kapitał i oprzyrządowanie, części kupowane oraz surowce. Niemieckie przedsiębiorstwo budowy maszyn ARKU, polska firma GRUPA KETY oraz koreańska grupa stalowa POSCO zdobyły tytuł "najlepszego dostawcy" odpowiednio w każdej z kategorii.

„Szczególnie w tych trudnych czasach mogliśmy w pełni polegać na dostawcach, którzy otrzymali dziś nagrody” – powiedział Klaus Lawory, wiceprezes ds. zakupów, chwaląc bardzo dobrą i opartą na zaufaniu współpracę. Zaznaczył ponadto, że decydującymi kryteriami wyboru KIRCHHOFF Automotive SOY były doskonała jakość i wysoka niezawodność dostaw, jak również wysoki stopień dalszego rozwoju i postępu technologicznego.


  • 1