Polska: PolskiChange

Od pojedynczego detalu do struktury podzespołu

Od początków okresu istnienia samochodów opracowujemy, produkujemy i dostarczamy dla przemysłu samochodowego struktury metalowe, a obecnie również hybrydowe. Z producenta pojedynczych części staliśmy się uznanym na arenie międynarodowej partnerem w rozwoju przemysłu samochodowego i dostawcą podzespołów i struktur szkieletu pojazdu.

KIRCHHOFF Automotive dodaje pojazdom produkowanych na całym świecie stabilności i bezpieczeństwa. Jednak oferta kierowana do naszych klientów obejmuje znacznie więcej pozycji i jest decydującym czynnikiem, umożliwiającym wzrost konkurencyjności firmy.  

Istotne zalety, obejmujące obszary kosztowe i logistyczne naszej wydajnej struktury przedsiębiorstwa średniej wielkości, obecnego na rynkach międzynarodowych służą jednemu celowi: wspieraniu sukcesów rynkowych naszych Klientów i zabezpieczenie tym samym naszej innowacyjności i konkurencyjności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby ten cel osiągnąć.

30-11-23

Wyraźne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu

KIRCHHOFF Automotive i thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) podpisały protokół ustaleń w celu pogłębienia istniejącego partnerstwa strategicznego i zmniejszenia emisji CO₂.

Obie firmy wyraźnie zobowiązały się do zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. W celu zmniejszenia emisji CO₂ w produkcji metalowych części konstrukcyjnych firmy KIRCHHOFF Automotive, określiły one pewne parametry dla dostaw nowoczesnej stali do formowania na gorąco o obniżonej emisji CO₂ z rodziny produktów bluemint® Steel.

bluemint® Steel to produkt o zrównoważonej masie i zmniejszonym śladzie CO₂. Dostawy tej stali do KIRCHHOFF Automotive planowane są od drugiej połowy 2026 roku.

"Stosując nowoczesną stal o obniżonej emisji CO₂, robimy kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju naszych produktów. Większość naszego śladu węglowego jest spowodowana wykorzystaniem materiałów, które przetwarzamy. Używając stali bluemint® od thyssenkrupp Steel, jeszcze bardziej zmniejszymy ten ślad, a tym samym przyczynimy się do ochrony klimatu" - powiedział dyrektor generalny J. Wolfgang Kirchhoff podczas podpisania porozumienia.

Dr Heike Denecke-Arnold, dyrektor operacyjny thyssenkrupp Steel, dodała: "Cieszymy się, że możemy współpracować z naszym wieloletnim klientem KIRCHHOFF Automotive, aby uczynić stalowy łańcuch wartości jeszcze bardziej zrównoważonym w przyszłości. Produkując i wykorzystując nowoczesną stal do formowania na gorąco o zmniejszonej intensywności emisji CO₂, przyczyniamy się do przyjaznej dla środowiska przyszłości bez uszczerbku dla jakości produktu".

tkSE wdrożyła już wstępne środki mające na celu zmniejszenie emisji CO₂ i oferuje produkty stalowe o zmniejszonym śladzie węglowym w oparciu o wykorzystanie złomu pochodzącego z recyklingu w wielkim piecu. Dzięki temu materiałowi z recyklingu bluemint® można zaoszczędzić około 1,35 tony (64 procent) emisji CO₂ w porównaniu z konwencjonalną taśmą walcowaną na gorąco. KIRCHHOFF Automotive może zrównoważyć redukcję emisji CO₂ na podstawie konkretnego produktu w kategorii Scope 3. Emisje z zakresu 3 to pośrednie emisje w łańcuchu dostaw, które są konsekwencją działalności firmy, ale pochodzą z niezależnych źródeł zewnętrznych.

W porównaniu do stali konwencjonalnych, nie ma żadnych ograniczeń w zakresie właściwości i jakości produktu.

Info: tkSE, z siedzibą w Duisburgu/Niemcy, jest największym niemieckim producentem stali. Głównymi obszarami działalności firmy są produkcja stali i produkcja wyrobów płaskich ze stali wysokiej jakości, a także świadczenie usług w sektorze stalowym.


  • 1