Polska: PolskiChange

Od pojedynczego detalu do struktury podzespołu

Od początków okresu istnienia samochodów opracowujemy, produkujemy i dostarczamy dla przemysłu samochodowego struktury metalowe, a obecnie również hybrydowe. Z producenta pojedynczych części staliśmy się uznanym na arenie międynarodowej partnerem w rozwoju przemysłu samochodowego i dostawcą podzespołów i struktur szkieletu pojazdu.

KIRCHHOFF Automotive dodaje pojazdom produkowanych na całym świecie stabilności i bezpieczeństwa. Jednak oferta kierowana do naszych klientów obejmuje znacznie więcej pozycji i jest decydującym czynnikiem, umożliwiającym wzrost konkurencyjności firmy.  

Istotne zalety, obejmujące obszary kosztowe i logistyczne naszej wydajnej struktury przedsiębiorstwa średniej wielkości, obecnego na rynkach międzynarodowych służą jednemu celowi: wspieraniu sukcesów rynkowych naszych Klientów i zabezpieczenie tym samym naszej innowacyjności i konkurencyjności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby ten cel osiągnąć.

03-03-23

Decydujący krok w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności

KIRCHHOFF Automotive i ArcelorMittal zadeklarowali chęć współpracy przy opracowywaniu „stali niskoemisyjnej” dla przemysłu motoryzacyjnego. W tym celu Dyrektorzy Generalni KIRCHHOFF Automotive i ArcelorMittal Europe - Flat Products podpisali właśnie porozumienie o współpracy (MoU) dotyczące rozwoju stali niskowęglowej.

W ten sposób zacieśniają współpracę w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to projekt mający na celu opracowanie i przetestowanie wykorzystania stali XCarb® firmy ArcelorMittal, pochodzącej z recyklingu i produkowanej w sposób odnawialny, tj. Usibor1500®.

W przyszłości zastąpi ona konwencjonalnie produkowane gatunki stali, z których KIRCHHOFF Automotive produkuje bardzo wytrzymałe i jednocześnie lekkie, istotne dla bezpieczeństwa części karoserii, które dostarcza wiodącym producentom pojazdów w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Chociaż stal niskoemisyjna jest znacznie droższa niż materiał wytwarzany konwencjonalnie, ta przewaga konkurencyjna jest coraz częściej tracona z powodu rządowych opłat za emisję CO2. Klienci hut realizują ambitne cele klimatyczne, które napędzają popyt na ekologiczne materiały do tego stopnia, że do 2030 r. spodziewana jest luka podażowa wynosząca nawet 20 mln ton (źródło: Handelsblatt).

Dyrektor Generalny J. Wolfgang Kirchhoff podkreślił: „Cieszę się, że wspólnie z wiodącym światowym producentem stali, firmą ArcelorMittal, zrobimy kolejny i decydujący krok w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności. Dzięki naszym rozwiązaniom body-in-white   zapewniamy w szczególności bezpieczną mobilność dzięki wysokiej wytrzymałości specjalnych gatunków stali. Przyszłe wykorzystanie stali niskowęglowej umożliwi nam znacznie bardziej zrównoważoną produkcję, ponieważ 90% naszego śladu węglowego jest obecnie określane przez wykorzystanie konwencjonalnie produkowanej stali i aluminium. Na podstawie zamówień w nadchodzących generacjach pojazdów międzynarodowych producentów samochodów obserwujemy, że popyt na takie bezpieczne i ekologiczne części do nadwozi będzie                         w nadchodzących latach silnie wzrastał."

Yves Koeberlé, Dyrektor Generalny ArcelorMittal Europe - Flat Products, powiedział: „KIRCHHOFF Automotive jest bardzo szanowaną firmą zarówno w Niemczech, jak i na całym świecie, dlatego ArcelorMittal Europe - Flat Products jest bardzo zadowolony z dalszego wzmocnienia naszych relacji w drodze podpisania porozumienia o współpracy. Porozumienie to będzie ukierunkowywać prace, które wykonujemy, aby rozszerzyć wykorzystanie stali niskoemisyjnej w złożonych, zaawansowanych technologicznie częściach pojazdów. Na mocy porozumienia o współpracy będziemy również współpracować z nimi nad innymi ważnymi tematami zrównoważonego rozwoju, w szczególności nad rolą stali w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Już w 2022 roku firma KIRCHHOFF Automotive rozpoczęła proces określania lokalizacji emisji gazów cieplarnianych w swoim łańcuchu dostaw (Zakres 3), zarówno u dostawców, jak i u klientów. Firma ma również ogólny cel, jakim jest ustanowienie wysokiego poziomu zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw przemysłu motoryzacyjnego, co znajduje również odzwierciedlenie w fakcie, że KIRCHHOFF Automotive jest jednym z członków założycieli stowarzyszenia „Responsible Supply Chain Initiative RSCI e. V.”.


  • 1