Polska: PolskiChange

Od pojedynczego detalu do struktury podzespołu

Od początków okresu istnienia samochodów opracowujemy, produkujemy i dostarczamy dla przemysłu samochodowego struktury metalowe, a obecnie również hybrydowe. Z producenta pojedynczych części staliśmy się uznanym na arenie międynarodowej partnerem w rozwoju przemysłu samochodowego i dostawcą podzespołów i struktur szkieletu pojazdu.

KIRCHHOFF Automotive dodaje pojazdom produkowanych na całym świecie stabilności i bezpieczeństwa. Jednak oferta kierowana do naszych klientów obejmuje znacznie więcej pozycji i jest decydującym czynnikiem, umożliwiającym wzrost konkurencyjności firmy.  

Istotne zalety, obejmujące obszary kosztowe i logistyczne naszej wydajnej struktury przedsiębiorstwa średniej wielkości, obecnego na rynkach międzynarodowych służą jednemu celowi: wspieraniu sukcesów rynkowych naszych Klientów i zabezpieczenie tym samym naszej innowacyjności i konkurencyjności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby ten cel osiągnąć.

21-04-22

Reading is in!

For a few years now, KIRCHHOFF Automotive has made reading material available to its employees in special bookshelves at some of its plants. So why not read a book again? Especially on the occasion of the International Book Day on April 21, this is a good idea.

The first bookshelves in Attendorn and Iserlohn were stocked in 2020 with books from the library of the late senior boss Dr.-Ing. Jochen F. Kirchhoff, whose birthday was April 21. Now, about 10 to 15 new books are added twice a year, and they are almost always lent out immediately. After six months, employees are allowed to keep the books. They are also allowed to put their own new books on the shelf and offer them to others to read. The bookshelves are now in place at five KIRCHHOFF Automotive locations.


  • 1