Magyarország: MagyarChange

Emberi jogok

Felelős és fenntartható vállalatként a KIRCHHOFF Automotive tiszteletben tartja az emberek emberi jogait és méltóságát a tevékenységeinkben, a globális ellátási láncainkban és a közösségekben, ahol tevékenykedünk. A nemzetközileg elismert emberi jogok tiszteletben tartása, a környezetvédelemmel kapcsolatos normák és a tisztességes munkakörülmények vállalati kultúránk szerves részét képezik. Minden üzleti tevékenységünket a KIRCHHOFF Automotive Magatartási Kódex, valamint a vonatkozó belső szabályzatok és eljárások szerint végezzük. Felelős és törvényes magatartásra is felszólítottuk ellátási láncainkat.

Bármilyen tisztességtelen vagy jogellenes gyakorlat ellentétes a KIRCHHOFF Automotive Magatartási Kódexével.

A KIRCHHOFF Automotive alkalmazottai és harmadik felek a KIRCHHOFF Automotive szervezeteinél vagy az ellátási láncainkon belül a vonatkozó jelentési csatornákon keresztül jelenthetik a vonatkozó jogszabályok és/vagy a KIRCHHOFF Automotive magatartási kódexének megsértését vagy feltételezett megsértését.

Policy Statement on Human Rights

Policy Statement on Human Rights

KIRCHHOFF Automotive Human Rights Officer

Roxana Hinzmann, Global Director HR

Phone: + 49 152 5252 7227
E-mail: compliance@kirchhoff-automotive.com