Magyarország: MagyarChange

Magatartási Kódex

Betartunk minden vonatkozó törvényt, előírást és üzleti etikai szabványt

A KIRCHHOFF Automotive-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy felelős és fenntartható üzleti tevékenységet folytassunk mind a hazai piacokon és az ellátási láncunkon belül is. A KIRCHHOFF Automotive Magatartási Kódex értékeinken alapul, és kötelezettségvállalásokat és elveket biztosít a KIRCHHOFF Automotive valamennyi alkalmazottja számára, amelyeket követni kell mindennapi viselkedésünk során. Minden, amit teszünk, az értékeinket tükrözi, ezért mindig megbízható partnerek vagyunk az alkalmazottak, vásárlók, beszállítók és más érdekelt felek számára.

A KIRCHHOFF Automotive Magatartási Kódex határozza meg a minimumkövetelményeket, és képezi a KIRCHHOFF Automotive irányítási keretrendszerének magját. A Kódexben foglalt elveket az üzleti etika területén részletesebb irányelvekkel és eljárásokkal bővítettük. Ezek a dokumentumok a KIRCHHOFF Automotive egész területén érvényesek.

Szilárdan hiszünk abban, hogy az integritás és az átláthatóság vállalati kultúrája, amelyben mindenki felhatalmazva érzi magát arra, hogy a megfelelőségi aggályait nyíltan kezelje és megvitassa feletteseivel, valamint a Megfelelőség képviselőivel, elősegíti, hogy erős és értékvezérelt vállalattá váljunk.

Az egyértelmű és átlátható kommunikáció elősegítése érdekében az egész világon, hazai piacaink összes vállalati nyelvén biztosítjuk a KIRCHHOFF Automotive Magatartási Kódexet.

Harmadik felek és Magatartási Kódexünk a beszállítóink részére

A KIRCHHOFF Automotive célja, hogy kölcsönösen előnyös beszállítói kapcsolatokat alakítson ki, amelyek közös értékekre és magatartásra épülnek. A beszállítókra vonatkozó magatartási kódex tartalmazza az üzleti partnereinktől, például beszállítóinktól, szállítóinktól, tanácsadóinktól, független vállalkozóinktól, ügynökeinktől vagy bármely más harmadik féltől elvárt magatartást, amely a KIRCHHOFF Automotive érdekében vagy nevében jár el.

Meggyőződésünk, hogy az elfogadott Magatartási Kódex betartása segít a fenntarthatósági teljesítményünk javításában a beszállítók folyamatos fejlesztése és következetes beszállítói és albeszállítói irányítása révén. Harmadik felek átvilágítását is bevezettük annak érdekében, hogy jobban megismerjük üzleti partnereinket ellátási láncunkban.

Korrupcióellenesség

A KIRCHHOFF Automotive nem tolerálja a korrupció semmilyen formáját, és egy korrupciómentes üzleti környezet kialakításán dolgozik. A korrupció elleni küzdelem fontos része a KIRCHHOFF Automotive Magatartási Kódexnek és a beszállítói magatartási kódexünknek. Emellett bevezettük a KIRCHHOFF Automotive Korrupcióellenességi Szabályzatot, és minden vállalati nyelven célzott oktatást nyújtottunk, amely útmutatást ad az alkalmazottaink által esetlegesen felmerülő konkrét helyzetekre. Munkatársaink számára elérhető a korrupcióellenes tréning, a leginkább veszélyeztetett munkakörben dolgozókra fókuszálva.

A KIRCHHOFF Automotive Megfelelőségi Megbízott rendszeresen végez megfelelőségi kockázatelemzést a korrupció területén. Továbbá a korrupciós kockázatot a KIRCHHOFF Automotive Kockázatkezelési Rendszer részeként évente felülvizsgálják és értékelik annak biztosítása érdekében, hogy az azonosított kockázati forgatókönyvek és a megelőző kockázatkezelések relevánsak legyenek az üzleti sajátosságok szempontjából. Az elemzés és a kockázatmegelőző intézkedések eredményeiről jelentést tesznek a Megfelelőségi Bizottságnak, a Kockázati Bizottságnak és az Ügyvezető Igazgatóságnak.

A KIRCHHOFF Automotive védi és támogatja mindazokat az alkalmazottakat, akik nem hajlandóak kenőpénzt fizetni vagy elfogadni, vagy korrupt gyakorlatot folytatni.

Nemmegfelelőség

Alkalmazottaink, valamint harmadik felek jelenthetik a vonatkozó törvények, a KIRCHHOFF Automotive értékeinek, magatartási kódexének, a kapcsolódó irányelveknek és/vagy elveknek való meg nem felelés gyanúját a kijelölt jelentési csatornákon keresztül. Az értesítés utalhat a KIRCHHOFF Automotive alkalmazottja vagy bármely más, az ellátási láncunkon belüli harmadik fél által elkövetett jogsértésre.

Magatartási kódex

Code of Conduct for Suppliers