România: RomânaChange

Codul de conduită

Respectăm toate legile, reglementările și standardele de etică aplicabile în afaceri

În cadrul KIRCHHOFF Automotive ne angajăm să desfășurăm o activitate responsabilă și sustenabilă pe toate piețele noastre în care activăm și în cadrul lanțului nostru de aprovizionare. Codul de conduită KIRCHHOFF Automotive se bazează pe valorile noastre și stabilește angajamente și principii pe care toți angajații KIRCHHOFF Automotive trebuie să le respecte zi cu zi. Tot ceea ce facem reflectă valorile noastre, prin urmare suntem întotdeauna un partener de încredere pentru angajați, clienți, furnizori și alte părți interesate.

Codul de conduită KIRCHHOFF Automotive stabilește standardul minim și constituie nucleul cadrului de guvernanță KIRCHHOFF Automotive. Principiile incluse în Codul nostru au fost extinse prin politici și proceduri mai detaliate în domeniul eticii în afaceri. Aceste documente sunt aplicabile în întreaga companie KIRCHHOFF Automotive.

Credem cu tărie că cultura noastră corporativă de integritate și transparență, în care fiecare se simte responsabilizat să abordeze în mod deschis problemele de conformitate și să le discute cu superiorii săi, precum și cu delegații de conformitate, ne ajută să devenim o companie puternică și orientată spre valori.

Pentru a facilita o comunicare clară și transparentă în întreaga lume, punem la dispoziție Codul de conduită KIRCHHOFF Automotive în toate limbile țărilor în care ne desfășurăm activitatea.

Terțele părți și Codul de conduită – responsabilitățile furnizorilor

KIRCHHOFF Automotive își propune să realizeze relații reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe valori și comportamente comune. Codul nostru de conduită pentru furnizori explică comportamentele pe care le așteptăm de la partenerii noștri de afaceri, cum ar fi furnizorii, vânzătorii, consultanții, contractanți independenți, agenții sau orice altă terță parte care acționează în interesul sau în numele KIRCHHOFF Automotive.

Considerăm că lucrul în conformitate cu un Cod de conduită agreat contribuie la optimizarea performanțelor noastre în materie de sustenabilitate prin dezvoltarea continuă a furnizorilor și prin gestionarea consecventă a furnizorilor și a subcontractanților. Am stabilit, de asemenea, un sistem de diligență din partea terților pentru a ne ajuta să ne cunoaștem mai bine partenerii de afaceri de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare. 

Interzicerea corupției

KIRCHHOFF Automotive nu tolerează nicio formă de corupție și depune eforturi pentru a crea un mediu de afaceri fără corupție. Combaterea corupției este o parte importantă a Codului de conduită KIRCHHOFF Automotive și a Codului nostru de conduită pentru furnizori. Am implementat, de asemenea, Politica anticorupție KIRCHHOFF Automotive și instrucțiuni dedicate în toate țărilor în care ne desfășurăm activitatea, care oferă îndrumări cu privire la situații specifice pe care angajații noștri le pot întâlni. Instruirea anticorupție este disponibilă pentru angajații noștri, concentrându-se pe cei care ocupă rolurile cele mai expuse la risc.

Responsabilul Global de Guvernanță, Risc și Conformitate din cadrul KIRCHHOFF Automotive efectuează în mod regulat o analiză a riscului de conformitate în domeniul corupției. În plus, riscul de corupție este revizuit și evaluat ca parte a Sistemului de gestionare a riscurilor KIRCHHOFF Automotive în fiecare an, pentru a ne asigura că scenariile de risc identificate și controlul preventiv al riscurilor sunt relevante pentru specificul afacerii. Rezultatele analizei și măsurile de prevenire a riscurilor sunt raportate Comitetului de conformitate, Comitetului de risc și Consiliului de administrație.

KIRCHHOFF Automotive protejează și sprijină toți angajații care refuză să ofere sau să accepte mită sau să se implice în practici de corupție.

Neconformitate

Angajații noștri, precum și terții pot raporta suspiciunile de nerespectare a legislației aplicabile, a valorilor KIRCHHOFF Automotive, a Codului de conduită, a politicilor și/sau principiilor aferente prin intermediul canalelor de raportare dedicate. Notificarea se poate referi la încălcări comise de un angajat al KIRCHHOFF Automotive sau de orice altă parte terță din cadrul lanțurilor noastre de aprovizionare.

Cod de Conduită

Code of Conduct for Suppliers