România: RomânaChange

Drepturile omului

În calitate de companie responsabilă și sustenabilă, KIRCHHOFF Automotive respectă drepturile omului și demnitatea oamenilor ce își desfășoară activitatea în cadrul companiei noastre, în lanțurile noastre globale de aprovizionare și în comunitățile în care activăm. Respectarea drepturilor omului recunoscute la nivel internațional, a standardelor legate de mediu și a condițiilor de muncă echitabile fac parte integrantă din cultura noastră corporativă. Ne desfășurăm toate activitățile noastre de afaceri în conformitate cu Codul de conduită KIRCHHOFF Automotive și cu politicile și procedurile interne relevante. De asemenea, am solicitat lanțurilor noastre de aprovizionare un comportament responsabil și legal.

Orice practici neloiale sau ilegale sunt în contradicție cu Codul de conduită KIRCHHOFF Automotive.

Angajații KIRCHHOFF Automotive și terții pot raporta neconformitățile sau suspiciunile de încălcare a legislației aplicabile și/sau a Codului de conduită KIRCHHOFF Automotive care au avut loc în cadrul entităților KIRCHHOFF Automotive sau în cadrul lanțurilor noastre de aprovizionare prin intermediul canalelor de raportare dedicate.

Policy Statement on Human Rights

Policy Statement on Human Rights

KIRCHHOFF Automotive Human Rights Officer

Roxana Hinzmann, Global Director HR

Phone: + 49 152 5252 7227
E-mail: compliance@kirchhoff-automotive.com