România: RomânaChange

Mediu şi sustenabilitate

În cadrul activităţii noastre acordăm o importanță deosebită resurselor naturale. Ţelul nostru este să utilizăm în cel mai eficient mod posibil materiile prime şi energia, precum şi să reciclăm cât de multe deşeuri rezultate în urma procesului de producţie. Factorii poluanţii rezultaţi sunt reduşi cât de mult posibil, prin procedee extrem de inovatoare.

Fiind o companie de familie cu o tradiţie îndelungată, pentru noi este o chestiune atât de etică, cât și de angajament să rămânem un partener de încredere în cadrul societăţii și să ne asumăm responsabilitatea pentru rezultatele activităţilor noastre. Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă, de asemenea angajament social, de aceea milităm pentru eliminarea nedreptăţilor sociale şi a inegalităţilor şi promovăm un puternic sentiment de responsabilitate socială mai ales în rândurile tinerei generaţii. În plus, Fundaţia Dr Kirchhoff a fost îndeosebi activă de-a lungul timpului în sponsorizarea a numeroase proiecte şi iniţiative în regiune. Într-un context internaţional, principiile şi regulamentele noastre se bazează pe cele zece principii ale UN Global Compact, al cărui membru suntem de mai mulţi ani, principii faţă de care ne simţim un puternic angajament.