România: RomânaChange

Reguli de conformitate

Preambul

Angajaţii Grupului KIRCHHOFF se obligă să acţioneze întotdeauna în conformitate cu directivele şi convenţiile naţionale şi internaţionale în vigoare referitoare la etica în afaceri şi la responsabilitatea socială.

Ne angajăm să dăm dovadă de integritate în relaţiile comerciale

Integritatea înseamnă că angajaţii noaștri nu vor încerca să influenţeze partenerii de afaceri în mod ilegal sau să se lase influenţaţi de către aceştia. Nu tolerăm corupţia sau mituirea. Nu facem afaceri care presupun încălcarea prevederilor legale sau a principiilor Companiei. Acceptarea sau acordarea de avantaje trebuie să se încadreze întotdeauna în limitele prevederilor legale şi ale reglementărilor interne. Orice beneficiu, chiar dacă este acordat indirect  este considerat avantaj.

Principiul concurenței loiale constituie întotdeauna baza acţiunilor noastre

Încălcărea legii monopolului şi îngrădirea liberei concurenţe pot provoca daune considerabile Companiei. Nu vom tolera înţelegeri referitoare la preţuri, împărţirea pieţelor și nu susținem în nici un fel concurența neloială.

Asigurăm condiţii corecte de muncă şi ne obligăm să ne respectăm reciproc

Nimeni nu trebuie să fie favorizat, defavorizat, exclus sau preferat din motive de rasă, sex, religie, apartenență etnică sau convingeri, din cauza unui handicap, a vârstei sau a identităţii sexuale. Aducem o contribuţie pozitivă la îmbunătăţirea standardului în afaceri, prin asigurarea integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii în toate domeniile de activitate.

Separăm interesele Companiei de interesele private, evitând conflictele de interese

Deciziile şi activitatea Companiei trebuie să se orienteze în funcţie de interesele acesteia şi nu trebuie să fie influenţate de interese sau de relaţii personale. Relaţiile cu furnizorii, clienţii, subcontractorii, concurenţii, autoritățile sau angajaţii actuali sau viitori nu trebuie să influenţeze o decizie independentă, ce are la bază interesul Companiei.

Protejarea mediului înconjurător, sănătatea și siguranţa muncii reprezintă principii fundamentale pe care Compania noastră se obligă să le respecte.

Sănătatea angajaţilor noştri este importantă penru noi. Respectarea dispoziţiilor relevante de protecţie a muncii constituie pentru noi un factor firesc. Utilizarea eficientă a tuturor resurselor şi implementarea tuturor măsurilor necesare de protejare a mediului înconjurător constituie pentru noi o contribuţie importantă la o dezvoltare durabilă.

Protejăm proprietatea intelectuală a Companiei noastre şi respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor

Informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri sunt protejate de accesul terţilor. Acest lucru estevalabil şi pentru informaţiile puse la dispoziţia noastră de către clienţii sau furnizorii.

Documentele Companiei şi rapoartele financiare sunt clare şi transparente.

Activitatea Companiei este documentată în mod adecvat, iar rapoartele privind activitatea financiară sunt realizate în mod clar și transparent.

Reguli de conformitate