România: RomânaChange

Guvernare corporativă

În epoca globalizării, care se caracterizează printr-o dezvoltare foarte dinamică a relațiilor de afaceri la nivel mondial, trebuie să ne asigurăm că sistemele de management ale companiei noastre sunt adecvate pentru a face față provocărilor privind sustenabilitatea și Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC).

Pentru a răspunde cerințelor specifice mediilor sociale, politice și de afaceri, noi, ca acționari ai companiei, în cursul anului 2015 am definit și le-am comunicat tuturor angajaților noștri viziunea și valorile noastre, care acționează ca un cadru pentru politica de responsabilitate socială a companiei KIRCHHOFF Automotive (KA).

Acum vom merge în direcția dezvoltării unui sistem de management inovator bazat pe sustenabilitate și orientat spre transparență și dialog cu părțile interesate.

Conducerea companiei a elaborat Codul de conduită, ca mijloc de îmbunătățire și continuitate a politicii de responsabilitate socială corporativă a acționarilor.

Obiectivul acestui Cod de conduită KIRCHHOFF Automotive este de a promova responsabilitatea de mediu, de a asigura condiții de muncă optime și sigure, precum și relații de afaceri etice și solide (standarde de mediu, sociale și de guvernare- ESG) în întreaga organizație KIRCHHOFF Automotive.

În acest scop, Codul de conduită KA definește angajamentele organizației KIRCHHOFF Automotive și principiile pe care trebuie să le respecte angajații KIRCHHOFF Automotive și partenerii de afaceri externi, precum furnizorii.

 

de la stânga la dreapta: Dr Johannes Kirchhoff, J. Wolfgang Kirchhoff, Arndt G. Kirchhoff

Mai multe detalii...

Viziune & Valori

Cod de Conduită