Polska: PolskiChange

Środowisko oraz zrównoważony rozwój

W ramach działalności naszego przedsiębiorstwa ważne jest dla nas zrównoważone, oszczędne obchodzenie się z zasobami naturalnymi, którymi dysponujemy. Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie oszczędnie wykorzystywać surowce i energię, a pozostałości, powstające podczas procesu poddawać w znacznej mierze powtórnemu wykorzystaniu. Dzięki najnowocześniejszym procedurom redukuje się powstawanie odpadów szkodliwych do minimum. 

Jako rodzinne przedsiębiorstwo o długiej tradycji naszym zamiarem i równocześnie zobowiązaniem jest uwzględnienie aspektów społecznych w naszej działalność gospodarczej. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas również zaangażowanie społeczne w celu przezwyciężenia niesprawiedliwości społecznej oraz nierówności i wsparcie zaangażowania się młodych ludzi w procesy społeczne. Dodatkowe działania w tym zakresie podejmowane są przez Fundację dr Kirchhoffa, wspierającą liczne projekty i inicjatywy regionalne od wielu lat. W kontekście międzynarodowym nasze zasady i wytyczne opierają się na dziesięciu zasadach UN Global Compact, z którym czujemy się związani od lat, będąc członkiem tej organizacji.

Polityka Środowiskowa i Energetyczna

Polityka Środowiskowa i Energetyczna Mielec

Polityka środowiskowa i energetyczna Gliwice