Polska: PolskiChange

Polityka jakości

Główne cele

Jako światowej klasy producent struktur metalowych i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego ciągle dążymy do umocnienia naszej pozycji rynkowej.

Naszym celem jest oferowanie naszym klientom ciągle rozwijanej palety produktów i usług jak i nowych technologii wytwarzania.

Chcemy być konkurencyjni w kwestiach jakości i kosztów wytwarzania z korzyścią dla naszych obecnych i przyszłych klientów.

Jak osiągnąć te cele ?

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań wg standardów IATF 16949:2016 oraz specyficznych wymagań klientów. Bierzemy pod uwagę wymagania wszystkich zainteresowanych stron.

Nasze metody zarządzania procesowego i procesów produkcyjnych są regularnie przedmiotem audytów oraz oceny w regularnych odstępach czasu i ciągle doskonalone w rezultacie działań opartych na regułach KAPS (System Produkcyjny KIRCHHOFF Automotive).

Poprzez rosnące wymagania rynku wzrastają również nasze wymagania względem naszych Pracowników. Dlatego niezbędne umiejętności i kwalifikacje są regularnie oceniane oraz osiągane poprzez właściwe szkolenia oraz działania wspomagające.

Naszym celem jest zbudowanie i utrzymanie u naszych pracowników świadomości obecności „wizji i Wartości” KIRCHHOFF Automotive. Gwarantujemy regularną ocenę osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.

Ocena Systemu Zarządzania Jakością w odniesieniu do skuteczności i efektywności realizowana jest poprzez regularną ocenę:

·         rentowności przedsiębiorstwa

·         jakości i oceny dostaw

·         kosztów jakości

·         zadowolenia klienta

·         zadowolenia pracowników

Stefan Leitzgen
Chief Operating Officer

EMPTY

Polityka jakości