Polska: Polski

Spotkanie konsulów

19 października węgierski Konsul Generalny Balázs Szabolcs Szegner odwiedził nasz zakład w Iserlohn. Podczas spotkania wymienił się poglądami z Arndtem G. Kirchhoffem, który w lipcu został mianowany Konsulem Honorowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Konsul Generalny Szegner, który zna się z Arndtem G. Kirchhoffem od wielu lat, został niedawno mianowany nestorem Korpusu konsularnego Nadrenii Północnej-Westfalii. Nestor to rzecznik; naszą firmę odwiedził właśnie jako rzecznik oraz Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Tematem dyskusji pomiędzy Balázsem Szabolcsem Szegnerem a Arndtem G. Kirchhoffem były stosunki niemiecko-węgierskie, Europa i świat. Częścią programu była również wycieczka po zakładzie w Iserlohn.

<- Powrót do: News archive