Polska: PolskiChange

Nasze Zachowania

„Zachowania w KIRCHHOFF Automotive” wyznaczają zasady codziennej współpracy. Przestrzeganie tych zasad zapewni nam sukces w dłuższej perspektywie.

Działam z zaufaniem i szacunkiem dla innych

 • Szanuję indywidualność i różnorodność kulturową każdej osoby
 • Obdarzam zaufaniem tworząc środowisko wspierające kreatywność i ciągłe doskonalenie
 • Respektuję odmienne opinie
 • Wspieram swój zespół
 • Wśród zespołu jestem bezstronny
 • Aktywnie słucham i czekam na swoją kolej, aby mówić 
 • Doceniam pracę każdego

Przestrzegam standardów

 • Zawsze noszę środki ochrony osobistej
 • Respektuję zasady spotkań 
 • Przestrzegam wewnętrznej polityki, regulaminy oraz wymagania prawne
 • Przestrzegam przepisów o ochronie środowiska
 • Przestrzegam ustalonych podległości służbowych
 • Przestrzegam standardów i oczekiwań naszych klientów i staram się o najwyższy poziom obsługi klienta
 • Zachęcam swój zespół do przestrzegania standardów

Wzmacniam i rozwijam mój zespół 

 • Pytam współpracowników o ich opinie
 • Deleguję zadania i odpowiedzialności, ponieważ ufam w kompetencje mojego zespołu
 • Wspieram współpracę zarówno w moim zespole, jak i współpracę z innymi zespołami
 • Promuję ciągłe uczenie się
 • Poświęcam więcej czasu na pytanie „dlaczego“ aniżeli na mówienie „jak“
 • Motywuję swój zespół 
 • Zapewniam konstruktywną informację zwrotną

Komunikuję w sposób jasny 

 • Wyrażam swoje zdanie w sposób jasny
 • Komunikuję się w sposób otwarty i okazuję szacunek
 • Wypowiadam się używając odpowiedniego tonu głosu
 • Mówię o faktach i liczbach 
 • Ustalam odpowiedzialności i terminy końcowe
 • Piszę wyraźnie i zrozumiale
 • Wspieram przejrzystą komunikację używając indywidualnych oraz wewnętrznych narzędzi komunikacji

Dzielę się swoją wiedzą

 • Nie zatrzymuję swojej wiedzy dla siebie
 • Upewniam się czy moje pytania są zrozumiałe
 • Mam czas na udzielenie wyjaśnień
 • Udostępniam właściwe informacje
 • Komunikuję się jasno i regularnie
 • Zapewniam właściwy obieg informacji w organizacji
 • Zachęcam moich współpracowników do dzielenia się wiedzą
 • Stefan Jeziorski

  „Lubię dzielić się moją wiedzą.”
  Stefan Jeziorski,przez ponad 15 lat kieruje programem szkoleń dla praktykantów, dzięki któremu kształtuje przyszłe pokolenia.

 • Hasan / Nils Kaya

  „Uczciwość i rzetelność – oto dewiza KIRCHHOFF Automotive – tacy jesteśmy i tacy byliśmy – od pokoleń.“
  Hasan (po lewej) i Nils (po prawej) Kaya, ojciec i syn – od wielu lat pracują razem na zgrzewalni.

 • KA Suzhou Workshop

  Chunyu Tan

  „Standardy sprawiają, że praca jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.“
  Chunyu Tan, przełożony ustawiaczy procesów zgrzewania

 • Kirchhoff

  Mitarbeiter

  „Jesteśmy zespołem, który odnosi sukcesy. Właśnie dlatego, że pochodzimy z różnych krajów.”

 • Paloma Herrera

  Paloma Herrera

  „Jasna i otwarta komunikacja to klucz do sukcesu“
  Paloma Herrera, Kierownik ds. Personalnych, Querétaro

 

Promuję ciągłe doskonalenie

 • Zachęcam do odkrywania nowych pomysłów
 • Tworzę atmosferę opartą na zaufaniu, która pozwala uczyć się na błędach
 • Jestem otwarty na konstruktywną krytykę
 • Doceniam propozycję każdego 
 • Udzielam szybkiej informacji zwrotnej
 • Wspieram wdrażanie udoskonaleń
 • Postrzegam zmianę jako szansę, a nie jako problem


Jestem dobrym przykładem

 • Jestem uczciwy i wiarygodny
 • Zawsze dotrzymuję zobowiązań
 • Zawsze robię, co mówię 
 • Zapewniam właściwe zarządzanie moim obszarem
 • Jestem świadomy, że mój zespół będzie odzwierciedlał moje zachowanie 
 • Dbam o równomierne obciążenie obowiązkami w moim zespole
 • Przestrzegam wszystkich zasad zachowania obowiązujących w KIRCHHOFF Automotive