Polska: PolskiChange

Wzajemny szacunek to fundament wolnego społeczeństwa

Jesteśmy firmą rodzinną, wizja i wartości są dla nas wyjątkowo ważne. Wspólne wartości funkcjonujące poprzez pokolenia stworzyły fundament dla sukcesu biznesowego i współpracy opartej na zaufaniu. Po pierwsze i przede wszystkim czujemy się odpowiedzialni w stosunku do naszych pracowników jak również wobec społeczeństwa, w którego życie angażujemy się jako przedsiębiorcy. Jako przykład: nasi pracownicy otrzymywali świadczenia społeczne na długo przed wprowadzeniem stosownych regulacji prawnych w XIX wieku. Także dzisiaj, jako globalny gracz z ponad 30 lokalizacjami na trzech kontynentach, możemy poszczycić się silną pozycją, wiedząc, że nasza przewaga nad konkurencją opiera się głównie na zaangażowanych i dobrze wyszkolonych pracownikach, dzięki czemu łatwiej zastosować jest dostępne technologie. Nasze wartości sięgają dalej, prowadzą i wspierają nas wszystkich. Opisują one jak chcemy wspólnie żyć i współpracować. Nasza, właśnie udostępniona  księga „Wizja i Wartości”, będąca efektem wspólnej pracy, dostarcza nam wskazówek do tworzenia relacji opartych na szacunku.

Za priorytet stawiamy sobie zaangażowanie na rzecz praw człowieka, wolności opinii i tolerancji. Każdy z nas jest niepowtarzalny. Pochwała i wyrazy uznania dla naszych pracowników dodają im siły, pewności siebie i poczucia sukcesu. Wspólnie stawiajmy czoła wszelkim przejawom dyskryminacji, rasizmu i uprzedzeń w naszej firmie, jak również w społeczeństwie, w którym żyjemy. W relacjach z innymi zachowujmy swą tożsamość, abyśmy byli wiarygodni, przyjaźnie nastawieni i solidni. Nigdy nie zapominajmy, aby rozliczać się najpierw przed samym sobą zauważając własne błędy, zanim wskażemy błędy innych. Nauczmy się lepiej rozumieć reakcje innych na nasze postępowanie – zawsze warto spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy.

Wzajemny szacunek to fundament wolnego społeczeństwa.

 • KA Suzhou Workshop

  Chunyu Tan

  „Standardy sprawiają, że praca jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.“
  Chunyu Tan, przełożony ustawiaczy procesów zgrzewania

 • Kirchhoff

  Mitarbeiter

  „Jesteśmy zespołem, który odnosi sukcesy. Właśnie dlatego, że pochodzimy z różnych krajów.”

 • Stefan Jeziorski

  „Lubię dzielić się moją wiedzą.”
  Stefan Jeziorski,przez ponad 15 lat kieruje programem szkoleń dla praktykantów, dzięki któremu kształtuje przyszłe pokolenia.

 • Hasan / Nils Kaya

  „Uczciwość i rzetelność – oto dewiza KIRCHHOFF Automotive – tacy jesteśmy i tacy byliśmy – od pokoleń.“
  Hasan (po lewej) i Nils (po prawej) Kaya, ojciec i syn – od wielu lat pracują razem na zgrzewalni.

 • Paloma Herrera

  Paloma Herrera

  „Jasna i otwarta komunikacja to klucz do sukcesu“
  Paloma Herrera, Kierownik ds. Personalnych, Querétaro

Wizja i Wartości

Nasza Wizja

Aby firma KIRCHHOFF Automotive odnosiła sukcesy, sprawą fundamentalną jest, by wszyscy pracownicy w ten sam sposób rozumieli cel naszej firmy. Wspólna wizja stwarza poczucie jedności i wyznacza kierunek naszym aspiracjom. Określa nasze ambicje, aby zawsze znajdować się wśród najlepszych we wszystkim, co robimy. Każdy z nas przyczynia się do tego, że nasza wizja staje się rzeczywistością.

 

 • KIRCHHOFF Automotive jest globalnym liderem w projektowaniu
  i dostarczaniu najlepszych w swojej klasie struktur nadwozi pojazdów
 • Korporacja tworzy trwały i zyskowny wzrost zachowując niezależność finansową  oraz pozostaje własnością rodzinną
 • KIRCHHOFF Automotive jest zorientowana na wydajność oraz najwyższy poziom obsługi klienta
 • Przedsiębiorstwo rozwija pracowników i aktywnie troszczy się
  o zdrowie pracowników oraz ich satysfakcję zawodową

Nasze Wartości

Uczciwość i rzetelność, zaufanie i szacunek, odpowiedzialność społeczna, środowiskowa i kulturowa. To są wartości KIRCHHOFF Automotive.

Niezależnie od tego kim jesteśmy i jaka jest nasza rola w zespole KIRCHHOFF Automotive to księga „Wizja i Wartości” musi służyć jako nasz przewodnik w codziennej pracy.

Co oznaczają wartości dla naszego społeczeństwa? 
Wartości łączą nasze społeczeństwo. One mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne interakcje i tworzą ramy, które również dają poczucie kierunku i bezpieczeństwa w coraz bardziej złożonym, globalnym otoczeniu.

Dlaczego my jako firma umieszczamy wartości w sercu naszych codziennych interesów? 
Wartości KIRCHHOFF Automotive są głęboko zakorzenione w naszej kulturze firmy. Określają one, co jest ważne w codziennej interakcji i to, co odróżnia nas od innych. Postrzegamy to jako podstawę dla naszego sukcesu komercyjnego.

Wartości KIRCHHOFF Automotive zapewniają przejrzystość i poczucie obowiązku w relacjach z kolegami, pracownikami i przełożonymi, jak również z naszymi klientami, dostawcami i partnerami.

Nasze wartości są podstawą aby docenić pracownika. Nie tylko ważne jest aby szanować niepowtarzalność każdego pracownika, ale także by szanować i rozumieć różnice kulturowe. Te różnice kulturowe dodają wartości do przedsiębiorstwa i służą nam jako źródło innowacyjności i ciągłego doskonalenia.

Nasze wartości potwierdzają naszą odpowiedzialność zarówno za zrównoważony rozwój naszego społeczeństwa jak i ochronę przyrody i różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń. Są to więzy, które jednoczą wszystkich pracowników KIRCHHOFF Automotive jako silny zespół.