Polska: PolskiChange

Rozwój w Wegry

Kierując się strategią lokowania własnych zakładów produkcyjnych w pobliżu klienta, firma KIRCHHOFF Automotive w 2004 roku ze względu na relacje biznesowe z firmą Suzuki otworzyła zakład na Węgrzech. Zakład KIRCHHOFF Automotive w węgierskim Ostrzyhomiu znajduje się w sąsiedztwie zakładu Suzuki w tamtejszym parku przemysłowym.

Po otwarciu zakładu na Węgrzech firmie KIRCHHOFF Automotive udało się rozszerzyć krąg klientów, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu popytowi wynikającemu ze zleceń innych producentów z branży motoryzacyjnej w 2011 roku, zdolności produkcyjne węgierskiego zakładu zostały raz jeszcze znacznie zwiększone. Stało się to możliwe dzięki budowie nowej hali do ustawienia prasy transferowej i uruchomieniu pierwszego urządzenia do cięcia laserowego. Z uwagi na duży popyt na elementy hartowane w prasach przeznaczone do konstrukcji lekkich w motoryzacji, w 2012 roku wybudowano pierwszą linię do hartowania w prasach na terenie Węgier. Pierwsze dwie linie do hartowania w prasach w Niemczech już dawno osiągnęły granice swoich możliwości. W 2013 roku uruchomiono drugą linię w zakładzie w Ostrzyhomiu.