Magyarország: MagyarChange

Környezetvédelem és fenntarthatóság

Üzleti tevékenységeink során külön hangsúlyt fektetünk a rendelkezésünkre álló természeti források fenntartható és megfontolt használatára. Törekszünk arra, hogy a lehető leghatékonyabban használjuk a nyersanyagokat és energiaforrásokat, és lehetőségeinkhez mérten a gyártási folyamataink során keletkezett hulladékokból a lehető legtöbbet újrahasznosítsuk. Korszerű eljárásokkal és újításokkal törekszünk arra, hogy a kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége a lehető legkisebb legyen.

Nagymúltú, családi tulajdonú vállalatként etikai szempontból is elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy felelős partnerek legyünk a társadalmon belül, és felelősséget vállaljunk üzleti tevékenységeink következményeiért. Számunkra a fenntarthatóság társadalmi elköteleződést is jelent, valamint a társadalmi igazságtalanságok és egyenlőtlenségek leküzdésére való törekvést, illetve a fiatal nemzedék nagyobb társadalmi felelősségvállalásának elősegítését. Az ezen a területen végzett tevékenységeinken felül a Dr. Kirchhoff Alapítvány kiemelten aktív a régióban számos projekt és kezdeményezés támogatásával. Nemzetközi viszonylatban alapelveink és irányelveink az ENSZ Globális megállapodás UN Global Compact tíz alapelvén alapulnak, melynek több mint tíz éve tagjai vagyunk, és így különösen elkötelezettek vagyunk a megvalósítása iránt.